Prezident republiky jmenoval nové soudce obecných soudů

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve čtvrtek dne 20. října 2022 na Pražském hradě 49 soudců obecných soudů České republiky. Noví soudci zamíří na soudy v hlavním městě Praze, na severní Moravě a ve Slezsku.

 

Prezident Zeman při projevu k soudcům řekl, že nejmenoval dva z navržených, jejich jména nezmínil, poznamenal však, že je „dohnaly staré hříchy“. „V obou případech se jednalo o státní zástupce…,“ řekl. Podle prezidenta by měl „jakýkoli uchazeč o jakoukoli funkci“ vstupovat do této funkce s čistým štítem.

Nová vlna jmenování soudců se týká výhradně hlavního města Prahy, severní Moravy a Slezska. Na pražské obvodní soudy – podle vládou schváleného návrhu – zamíří 29 nováčků, zbytek k okresním soudům spadajícím pod Krajský soud v Ostravě.

Mezi kandidáty tradičně převažují ženy, je jich celkem 35. Z deseti dosavadních advokátů jich bude sedm soudit u okresních soudů na severu Moravy, tři v Praze. Mezi ostatními jmenovanými jsou převážně dosavadní asistenti soudců, dále tři justiční čekatelé a jedna personalistka České správy sociálního zabezpečení, která dříve pracovala na Ministerstvu spravedlnosti v Oddělení justičního dohledu.

 

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů

 

JUDr. Lucie     M i k u l í k o v á , M.Jur., Ph.D., Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Jana    N o v o t n á, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. et Mgr. Iveta    C v i n g r á f o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Zuzana    M a r e t h o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

JUDr. Kateřina    M a r v a n o v á, Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Nikola    P l e v k o v á, Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Klára    K l e č k o v á, Obvodní soud pro Prahu 2

JUDr. Lukáš    H a d a m č í k , Ph.D., Obvodní soud pro Prahu 2

JUDr. Bc. Pavlína     J a n e č k o v á , Ph.D., Obvodní soud pro Prahu 3

Mgr. Jana    R ů ž i č k o v á, Obvodní soud pro Prahu 3

Mgr. Monika     K u p c o v á, Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Daniela    V e i s o v á, Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Gabriela    P r o k o p o v á, Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. et Mgr. Pavla    K u ř i n o v á, Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Vojtěch    T e s l í k, Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Radka    S o l n á, Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Jana    H o v o r k o v á, Obvodní soud pro Prahu 6

JUDr. Alena    P a l e č k o v á, Obvodní soud pro Prahu 6

Mgr. Nicole     K a d l e c, LL.M., Obvodní soud pro Prahu 6

Mgr. Barbora    B l á h o v á, Obvodní soud pro Prahu 6

JUDr. Rudolf    P r o k o p, Obvodní soud pro Prahu 7

Mgr. Tereza    K o č o v á, Obvodní soud pro Prahu 8

Mgr. Bc. Jitka    K u b e š o v á, Obvodní soud pro Prahu 8

Mgr. Ondřej    H r a b e c, Obvodní soud pro Prahu 8

JUDr. Jakub    L n ě n i č k a, Obvodní soud pro Prahu 9

Mgr. Ondřej    K l í m a, Obvodní soud pro Prahu 9

JUDr. Barbora   H o l á, Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Daniel     J e d l i č k a, Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Renata     P r ů š o v á, Obvodní soud pro Prahu 10

JUDr. Martin     Z á l i š, Okresní soud v Jeseníku

Mgr. Adéla    M i n a r č í k o v á   G r o d o v á, Okresní soud v Opavě

Mgr. Aneta    F l í d r o v á, Okresní soud v Ostravě

Mgr. Radim     V í t o s l a v s k ý, Okresní soud v Olomouci

Mgr. Iva     C h y t i l o v á, Okresní soud v Olomouci

Mgr. Jakub    K u č e r a, Okresní soud v Přerově

Mgr. Lenka    F i a l o v á, Okresní soud v Ostravě

Mgr. Lucie    Š i m á č k o v á, Okresní soud v Šumperku

Mgr. Tomáš    T a n k ó, Okresní soud v Bruntále

Mgr. Martina    S c h w e t t r o v á, Okresní soud ve Frýdku-Místku

Mgr. Romana    P e t r o v á, Okresní soud v Novém Jičíně

Mgr. Petra    Ř e h á k o v á, Okresní soud v Novém Jičíně

Mgr. Bc. Vojtěch    D ě d e k, Okresní soud v Olomouci

Mgr. Bc. Lucie    K o u p i l o v á, Okresní soud v Opavě

Mgr. Ivo    H u d e č e k, Okresní soud v Ostravě

Mgr. Pavel    T i c h á č e k, Okresní soud v Bruntále

Mgr. Renáta    P e š l o v á, Okresní soud v Karviné

Mgr. Iva    S t a c h o v á, Okresní soud v Karviné

Mgr. Klára    P o l č á k o v á, Okresní soud v Karviné

Mgr. et Mgr. Martina    J í l k o v á, Okresní soud v Karviné

 


Zdroj: Hrad.cz, ČTK
Foto: fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková

Go to TOP