Odvolání členů dozorčí komise Rady ČT nebylo v souladu se zákonem

Nejvyšší správní soud zveřejnil dne 20. října 2022 rozsudek ve věci sp. zn. 4 As 422/2021, v němž dal za pravdu bývalým členům dozorčí komise Rady České televize, kteří se na soud obrátili s kasační stížností.

 

Rada ČT na svém jednání 11. listopadu 2020 přijala na návrh své členky Hany Lipovské usnesení, kterým vyslovila vážné výhrady k práci dozorčí komise jako svého poradního orgánu a na jejich základě dozorčí komisi odvolala. Žalobou se bránili čtyři z pěti bývalých členů – Jiří Staněk, Simona Holubová, Stanislava Hronová a Jiří Stránský.

Nejvyšší správní soud dne 20. října 2022 zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i předmětné usnesení Rady České televize.

Podle soudců Nejvyššího správního soudu nebyla Rada České televize oprávněna odvolat členy dozorčí komise z důvodu vyslovení vážných výhrad k jejich práci.

„Nelze souhlasit se závěrem městského soudu, že přiměřená aplikace § 6 odst. 2 zákona o ČT na dozorčí komisi znamená, že žalovaná je oprávněna odvolat jejího člena v zásadě z jakéhokoliv důvodu, který obstojí z hlediska ústavních principů. Podle této odkazované normy totiž mohla žalovaná odvolat stěžovatele z funkce členů dozorčí komise jen tehdy, pokud by přestali splňovat předpoklady pro výkon této funkce stanovené v § 5 zákona o ČT, narušili závažným způsobem důstojnost funkce či se dopustili takového jednání, které by zpochybnilo nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce, nebo se nezúčastnili po dobu více než 3 měsíců schůzí dozorčí komise“, uvádí se mimo jiné v rozsudku Nejvyššího správního soudu.

Odvolání z funkce člena dozorčí komise z jiného než v zákoně č. 483/1991 Sb., o České televizi, formulovaného důvodu přitom nebylo možné učinit, neboť podle čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsobem stanoveným zákonem.

Informace k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022 ve věci sp. zn. 4 As 422/2021. Celý rozsudek na www.nssoud.cz, odkaz Úřední deska.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: Igor Zehl

 

Go to TOP