V Kaňkově paláci diskutují předsedové evropských advokátních komor

Česká advokátní komora hostí dne 17. října 2022 po osmi letech setkání předsedů advokátních komor střední a východní Evropy a převzala tak štafetu po Rakouské advokátní komoře, která setkání uspořádala minulý rok.

 

Na setkání se sjeli předsedové a další významní zástupci evropských advokátních komor ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Rakouska, Německa a Lichtenštejnska s cílem předat si informace a diskutovat o tématech, která jsou aktuální pro jednotlivé advokátní komory.

Českou advokátní komoru zastupuje na tomto setkání její předseda, JUDr. Robert Němec, LLM., místopředsedkyně JUDr. Monika Novotná, místopředseda JUDr. Martin Maisner PhD., MCIArb., náhradník představenstva JUDr. Antonín Mokrý a tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp.

Aktuální setkání zástupců advokátních komor v Praze je o to významnější, že se koná v době českého předsednictví v Radě Evropské unie. Nejen proto si předseda České advokátní komory, JUDr. Robert Němec LL.M., zvolil za téma k diskusi Právní stát a úloha advokátů, kteří se při ochraně právního státu stávají jedněmi z hlavních aktérů.

„Česká advokátní komora dbá zejména na prosazování a dodržování společných hodnot Evropské unie: demokracie, právního státu a základních práv. To je také součástí oficiálního programu stanoveného francouzským, českým a švédským předsednictvím (tzv. „Trio“) v osmnáctiměsíčním programu Rady Evropské unie“, uvedl na začátku svého projevu Robert Němec.

Zástupci evropských advokátních komor budou v průběhu dne dále diskutovat o povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se sledovacími činnostmi v advokacii, digitalizaci a e-komunikaci se soudy nebo o způsobech výkonu profese advokáta. Hovořit budou také o tématech souvisejících se situací na Ukrajině, včetně postavení ukrajinských advokátů a jejich možností poskytovat právní služby na území Evropské unie.

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP