Skončila lhůta pro podávání stížností k NSS na volby do Senátu

V pátek, 14. října 2022 v 16 hodin uplynula lhůta pro podávání návrhů na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a podle § 87 odst. 2 až 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Nejvyšší správní soud obdržel celkem 4 návrhy.

 

Volební senát NSS již jeden z návrhů odmítl pro opožděnost. (sp. zn. Vol 1/2022). „Z dalšího návrhu není zřejmé, kterých volebních obvodů se týká, a proto soud vyzývá navrhovatele k odstranění vad podání. (sp. zn. Vol 2/2022). Návrh pod sp. zn. Vol 3/2022 podala strana DOMOV a týká se volebního obvodu č. 73 Frýdek-Místek a návrh pod sp. zn. Vol 4/2022 se týká volebního obvodu č. 1 Karlovy Vary,“ uvedla tisková mluvčí NSS Bc. Sylva Dostálová.

O návrzích rozhoduje tzv. volební senát Nejvyššího správního soudu, který je sedmičlenný a skládá se z předsedy volebního senátu JUDr. Tomáše Langáška, LL.M., a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., JUDr. Mgr. Ivo Pospíšila, Ph.D., doc. JUDr. Pavla Molka, Ph.D., a soudkyně Mgr. Michaely Bejčkové, popřípadě z náhradníků JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D.

První jednání volebního senátu se uskuteční ve středu 19. října 2022. Na rozhodnutí má 20denní lhůtu. Pokud Nejvyšší správní soud žádné ze stížností nevyhoví, všech 27 letos zvolených senátorů se bude moci ujmout svého mandátu na schůzi horní komory, která začne 2. listopadu. Senátoři si na ní zvolí své vedení a rozdělí se do senátních výborů a komisí.


Zdroj: NSS
Foto: canva.com

 

Go to TOP