Poslanci prodiskutovali novely zákona autorského i občanského soudního řádu

Na své 41. schůzi Sněmovny poslanci projednávali několik novel zákonů, z nichž některé schválili a „posunuli“ je tak v legislativním procesu

Na své 41. schůzi Sněmovny poslanci projednávali několik novel zákonů, z nichž některé schválili a „posunuli“ je tak v legislativním procesu do horní komory Parlamentu ČR.

 

Podle poslanci schválené novely autorského zákona nebudou živnostníci zřejmě do budoucna odvádět autorské poplatky za to, že v prodejnách budou mít puštěnou hudbu jako zvukovou kulisu. V případě restaurací nebo obchodních domů tato povinnost ale zůstane zachována. Vládní novela vychází ze směrnic EU a má zajistit kromě ochrany autorských práv na internetu také spravedlivou odměnu pro autory. Zároveň by měla usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

Dle stejné novely získají vydavatelé a mediální domy silnější pozici vůči provozovatelům internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při sjednávání licenčních poplatků za využívání článků.


Finanční arbitr a další úřady, které rozhodují rovněž spotřebitelské spory, možná získají silnější postavení při navazujících soudních sporech. Předpokládá to předloha poslanců, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Cílem navrhovaných změn je podle předkladatelů lepší ochrana spotřebitelů. Novelu občanského soudního řádu nyní projedná ústavně-právní výbor.

Finanční arbitr a další úřady, jako jsou Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad, by podle předlohy mohly soudům předkládat písemná vyjádření při řízení, nahlížet do spisu a vystupovat při jednáních. Nyní mají tyto instituce právo dát jen písemné stanovisko k žalobě.

Tvůrci předlohy poukazují na to, že pokud obchodník napadne nález finančního arbitra nebo jiného specializovaného orgánu u soudu, rovnováha a výhody, které spotřebitelům poskytuje rozhodování nesoudních orgánů, mohou být ztraceny. Obchodník si podle předkladatelů může dovolit lepší advokátní služby než klient, který si na začátku vybral levnější způsob řešení sporu právě kvůli nedostatku peněz a na právní zastoupení většinou nemá. „Spotřebitel je tak před soudem ve značné nevýhodě,“ uvedli ve zdůvodnění.

Rozhodnutí o tom, zda nová oprávnění uplatní, nebo ne, by bylo po výzvě soudu podle novely na samotných mimosoudních arbitrech. Soud by jim vždy musel doručit svůj verdikt a pokud by jejich rozhodnutí zrušil, musel by to zdůvodnit.


Poslanci schválili také zákon o národních sankcích vůči zahraničním společnostem a cizincům, kteří se dopustí závažných protiprávních jednání. Stát jim bude moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek. Norma umožní zavést restrikce také proti organizacím a režimům, které porušují lidská práva nebo používají teroristické metody a kybernetické útoky.


Schválením prošla i novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Na základě pozměňovacího návrhu Sněmovna do zákona vložila změnu, podle níž úřady už také od roku 2024 zřejmě nebudou vydávat takzvaný velký technický průkaz k vozidlu. Nahradí je osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý technický průkaz, který ale bude obsahovat víc údajů. Motoristé a dopravní firmy by si mohli v budoucnu rezervovat předem registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky. Návrh dále počítá se zrušením povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o registraci vozidla nebo při změně provozovatele. K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady s rozšířenou působností přístup přes informační systém technických prohlídek. Proto se podle vlády jeví povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole jako nadbytečná. Zjednodušení má nastat i pro přepis vozidla na jiného majitele či provozovatele.


Zdroj: ČTK; Poslanecká sněmovna PČR

Foto: pspcr.cz

Go to TOP