Podzimní semináře ČAK jsou prezenční i online a mají ještě volná místa!

Říjnová nabídka advokátních seminářů organizovaných Odborem výchovy a vzdělávání ČAK nabízí nejen čtyři zajímavá témata z několika právních i neprávních oborů, ale stále ještě i několik volných míst. Takže pokud máte v plánu absolvovat cestu za vzděláním, dveře auly ČAK v Myslíkově ulici jsou otevřené! Nabídka je opravdu pestrá, stačí si jen vybrat a na webu ČAK v sekci vzdělávání se zaregistrovat.

 

Vývojová psychologie pro advokáty

Termín konání: úterý 18. října 2022, od 9 do 16 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8
Lektorka: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psycholožka
Téma semináře: Jak spolu (ne)souvisí věk a “rozumová vyspělost”. Co je “péče o rozumový, citový a mravní vývoj dítěte”. Jak probíhá vývoj – nejen intelektuální a sociální, ale take emoční a mravní.  Praktický výklad vývojové psychologie s množstvím příkladů z osobního života a z advokátní praxe. Důraz bude kladen zejména na naplňování participačních práv dítěte v praxi a vliv praxe na vývoj dítěte.

 

Sociální sítě pro pokročilé 

Termín konání: čtvrtek 20. října 2022, od 9 do 13 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8
Lektorka: Dorota Kajfozsová, odbornice na sociální sítě a digitální marketing

Pro koho je druhý díl semináře určen? Pro ty, kteří již mají účet na sociálních sítích, používají ho a chtějí ho vylepšit, chtějí více zapojit i svoje kolegyně a kolegy a firemní účet nebo se touží dozvědět, co mají a nemají na sociálních sítích publikovat nebo je zajímá, jak řešit komentáře a diskuse a další praktické rady a návody.

 

Zákon o ochraně oznamovatelů aneb whistleblowing v Čechách 

Termín konání: úterý 25. října 2022, od 9 do 11 hodin
Lektor: Mgr. Luděk Vrána, advokát se specializací na poradenství v oblasti compliance, právního auditu, hospodářské a nekalé soutěže, korporátního práva a soudních sporů
Forma semináře: online

Předmětem semináře bude seznámení účastníků s obsahem návrhu uvedeného zákona.

 

Stanovení výše škody pro účely sporů 

Termín konání: čtvrtek 3. listopadu 2022, od 9 do 13:30 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8
Lektoři: Ing. Bohuslav Černoušek, ASA Senior manažer a zástupce vedoucího v odd. oceňování PricewaterhouseCoopers s více než 15 lety zkušeností s oceňováním podniků a aktiv pro různé účely včetně stanovení škody pro účely sporů v českém i mezinárodním prostředí a Ing. Martin Kozák, FCCA Senior manažer v oddělení forenzní služeb PricewaterhouseCoopers s více než 15 lety zkušeností s oceňováním podniků a aktiv a zejména stanovením výše škody pro účely sporů jak v českém, tak i mezinárodním prostředí.
Struktura semináře: 1. Úvod do problematiky stanovení výše škody • Zasazení do kontextu sporu a lokální specifika • Porozumění klíčovým vstupům – finanční výkazy a podnikatelský plán • Základní přehled přístupů a metod v oceňování
2. Oceňovací přístupy, limity jejich aplikace a nejčastěji aplikované oceňovací metody • Přístup tržního srovnání • Výnosový přístup • Nákladový přístup 3. Interaktivní příklad a prostor pro otázky


Redakce AD
Foto: canva.com
 

Go to TOP