Senát dal šanci rozšíření podmínek použití nutné obrany

Zpřesnit a rozšířit podmínky uplatnění nutné obrany zejména v domácím prostředí má návrh novely senátora Zdeňka Hraby, který v prvním kole podpořil Senát Parlamentu ČR. Podle kritiků by změny, které výslovně počítají s možností použití zbraně, znamenaly zásadní odklon od současného pojetí. Zamítnutí se jim ale nyní prosadit nepodařilo.

Novelu nyní projedná senátní ústavně-právní výbor, dostal na to tři měsíce. Předseda výboru a někdejší žalobce Miroslav Antl uvedl s odkazem na expertní stanoviska, že návrh je věcně nesprávný a představuje mix americké, německé a slovenské právní úpravy. Podle jeho vyjádření není třeba přijímat jiné úpravy, natož je skládat dohromady z více zdrojů.

Navrhovatel novelu hájil s tím, že změny mají podle něho posílit postavení obránce proti útočníkovi podle úpravy, která platí na Slovensku. „Navrhuje se zavedení jakési privilegované nutné obrany, která bude svědčit obránci na půdě jeho obydlí proti útočníkovi, jenž se do tohoto obydlí neoprávněně dostal za použití násilí, pohrůžkou násilí nebo lstí,“ uvedl senátor, podle kterého není možné vyžadovat po obránci v mezní situaci, aby ji náležitě zhodnotil a zvolil vždy přesně adekvátní prostředky obrany. „Je proto nutné explicitně umožnit možnost a oprávněnost i velmi razantní obrany, která útočníka odradí, a to i za cenu jeho zranění či usmrcení,“ uvedl senátor. Zjevně nepřiměřená obrana, tedy například úmyslné usmrcení útočníka, má ovšem zůstat nadále trestné.

Za nutnou obranu se má podle novely považovat výslovně jednání v silném rozrušení, které útok způsobil, zejména v důsledku zmatku, strachu nebo leknutí. Nově má být za nutnou obranu uznáno jednání, pokud někdo při ochraně života, zdraví nebo majetku „použije fyzické síly, včetně použití zbraně, proti tomu, kdo násilím, pohrůžkou použití násilí nebo lstí neoprávněně vnikne do obydlí jiného, jestliže obránce při tom nezpůsobí úmyslně smrt jinému“.

Novela byla připravována v době zvyšujícího se počtu vloupání do rodinných domů v okolí Prahy. Obdobná slovenská úprava se podle senátora osvědčila, případů použití zbraně v obydlí jeho obráncem byly řádově desítky. Mediálně nejznámějším je případ herce a politika Milana Kňažka, který v roce 2017 postřelil ve svém obydlí útočníka.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP