Odhaluji problematická místa, kde právní předpisy vyvolávají tření s praxí

Exkluzivně pro AD

JUDr. Martin Hobza, Ph.D., advokát, společník AK Hobza Legal v Praze se stal Talentem roku 2021. Vítězství v soutěži získal za příspěvek s názvem „Korporátní dluhopisy: Černé ovce kapitálového trhu?“, který se věnuje analýze nedostatků stávajícího právního prostředí v oblasti nabízení korporátních dluhopisů drobným investorům. Zdůrazňuje klíčovou roli regulace distribuce takových cenných papírů pro celkovou účinnost právní úpravy a přináší výklad nejednoznačných oblastí, který může přispět ke snížení souvisejících rizik. Byl publikován v Bulletinu advokacie č. 3/2021 a v Advokátním deníku.

 

Jaký význam má pro Vás ocenění Talent roku?

Umístění v soutěži Talent roku beru především jako ocenění mé publikační činnosti v relativně úzce specializovaném oboru legislativy a regulace finančního trhu. O to více si vážím skutečnosti, že moje práce zaujala odbornou porotu v konkurenci dalších, neméně kvalitních prací, často z možná obecně atraktivnějších právních odvětví. Ocenění je pro mě současně významnou motivací k další práci v daném odvětví a ke sdílení mých závěrů jak s klienty, tak s kolegy z oboru.


Co Vás vedlo k výběru tématu, jemuž jste se věnoval ve své vítězné práci?

Tématům z oblasti finančních služeb jsem se věnoval a věnuji dlouhodobě, a to jak ve své předchozí akademické činnosti, tak v rámci právní praxe. Tato kombinace mi umožňuje rozpoznat problematická místa, kde setkávání právních předpisů a jejich výkladu s tržní praxí vyvolává tření, což má v konečném důsledku negativní dopad jak na byznys, tak na investory. Takovým místem je dle mého názoru mimo jiné právě oblast nabízení korporátních dluhopisů.

 

S jakým záměrem jste práci psal a v čem může podle Vás čtenářům pomoci?

Cílem bylo ověřit, zda a nakolik mají předpokládané nedostatky stávajícího právního prostředí v dané oblasti vliv na potíže, kterým drobní investoři čelí a bohužel pravděpodobně v budoucnu i nadále čelit budou, zejména v případě neúspěchu dluhopisy financovaných projektů. Práce přibližuje čtenářům příčiny některých takových nedostatků a přináší výklad, který může přispět ke snížení souvisejících rizik pro emitenty dluhopisů i pro investory.

 

K jakým závěrům jste došel a jaké návrhy Vaše vítězná práce na téma korporátních dluhopisů přináší?

Pro ochranu investorů a celkovou účinnost právní úpravy má regulace distribuce klíčovou roli. Ta však není (ani nemůže být) dokonalá. Práce identifikuje nedostatky například u činnosti dluhopisových platforem, veřejné nabídky tzv. podlimitních dluhopisů nebo u umisťování mimo cílový trh. Práce rovněž přináší tři návrhy řešení: užití a výklad stávajících předpisů, legislativní opatření a konečně mimoprávní nástroje, zahrnující zvyšování finančních kompetencí investorů.

 

Kde se vidíte v horizontu několika dalších let? Čeho byste chtěl ve své kariéře dosáhnout?

Vidím se při pokračující advokátní činnosti pro spokojené klienty v rámci tohoto náročného a zajímavého oboru. Až to okolnosti umožní, rovněž se rád vrátím k širší přednáškové a publikační činnosti. Jsem přesvědčen, že právě kombinace byznysového pohledu a akademického nadhledu jsou tím, co umožňuje kvalitní práci pro klienty a co stojí za to prohlubovat.

 

Už víte, co uděláte s finanční odměnou, která je s cenou spojena?

Finanční odměnu plánuji z převážné části využít na rozvoj advokátní kanceláře.

 

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval Martin Hobza v roce 2013, v roce 2016 získal titul JUDr. A po ukončení doktorandského studia o rok později i Ph.D. Jako advokátní koncipient začínal v advokátní kanceláři doc. JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D., od roku 2020 je společníkem Hobza Legal advokátní kancelář, s. r. o. Od roku 2017 působil také čtyři roky jako vědecký pracovník Katedry evropského práva PF UK.

 

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP