Čeští celníci se podíleli na operaci Europolu proti padělaným hračkám

Čeští celníci se zúčastnili mezinárodního zátahu proti padělaným a potenciálně nebezpečným hračkám. V České republice bylo v rámci kontrol ve skladech zasilatelských společností zajištěno na 150 000 padělků hraček, v Evropě takřka 17 milionů. Akci pod záštitou evropské policejní organizace Europol koordinovali francouzští celníci. 

 

Společné mezinárodní vyšetřování před Vánocemi v roce 2020, když se na francouzském trhu objevilo nebývalé množství padělaných a závadných hraček, uvedlo k operaci francouzské Národní ředitelství pro zpravodajské a celní vyšetřování DNRED. Produkty se rozbíjely, děti mohly vdechnout malé části, jiné hračky obsahovaly látky v Evropské unii zakázané či porušovaly ochranné známky. V první fázi ve Francii zabavili na 600 000 závadných hraček. Naprosto identické produkty se začaly objevovat i v dalších zemích, Francie proto přizvala k operaci Europol a také příslušné celní úřady z České republiky, Polska, Německa, Španělska, Itálie a Británie.

Celníci zabavili 16,7 milionu balení hraček, které byly neoprávněně opatřeny ochrannými známkami známých společností. Čeští celníci zajistili více než 150 tisíc kusů padělků hraček.

Českým celníkům komplikoval průběh kontroly především fakt, že na všechny ochranné známky padělaných hraček nebyla podána žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu. V praxi tak vzniká situace, kdy celníci nemají legislativní oprávnění toto zboží zadržet a následně jej zničit pod celním dohledem. I přes komplikace, se kterými se museli čeští celníci při kontrole vypořádat, byla akce úspěšná.

 

Video francouzského úřadu DNRED

https://anws.co/cq2OT/%7bd4bf1cb4-54b0-4ffd-8dd2-6c2e7e691fc2%7d

 

 

Zdroj: Celní správa ČR, ČTK
Foto: Celní správa ČR

 

Go to TOP