Ke sjednání substitučního zastoupení mezi kolegy je možné využít Facebook

Neodročování jednání v případech kolize s jiným dříve nařízeným jednáním je skutečně v současné době velmi rozšířený postup ze strany soudců a já si tímto dovolím volně navázat na článek JUDr. Radima Mikety uveřejněný v Bulletinu advokacie 3/2023 týkající tohoto problému.

 

I já a celá řada mých kolegů se dnes a denně potýkáme s problémem, jenž představuje kolize s jiným dříve nařízeným jednáním či naplánovaným úkonem a většinová neochota soudců vyhovět žádosti o odročení na jiný termín, a nucení tak advokáta sáhnout po substituci.

Článek kolegy pojednává o následcích této neochoty, kdy někteří soudci dávají jasně najevo jakousi vrchnost a vrchnostenské rozhodnutí. Plně s článkem kolegy souhlasím, a zároveň se naopak pokusím zacílit na odstranění příčiny.

Předně by si všichni měli uvědomit, že je 21. století, že jsme všichni na jedné lodi, která se jmenuje Justice, všichni jsme vystudovali VŠ, prošli si právní praxí a udělali profesní zkoušky, tudíž nikdo nejsme víc než ten druhý. A proč zmiňuji to 21. století? Zmiňuji ho záměrně, protože máme k dispozici technické vymoženosti od telefonu počínaje přes e-mail, datovou schránku a různé aplikace konče. Soudy mají na rozdíl od většiny advokátů k dispozici i personální zázemí, a tak ti, co mají i určitou míru empatie, zvednou telefon a advokátovi prostě zavolají a termín dohodnou. Vždyť je to výhodnější pro všechny, než vrchnostensky rozhodnout a pak odpovídat, že neodročí, nebo i vyhovět a obesílat všechny ohledně nového termínu (zvláště u svědků, kteří jsou předvoláváni klasickou poštou, je to i časově náročné a nákladné). Nehledě na to, že jsem kolikrát zažil, že soud vyhověl odročení, ale odročil na termín, kdy zase nemohla druhá strana.

Přímo se i nabízí udělat sofistikované řešení na bázi IT aplikace, kterou bychom mohli pojmenovat např. diář advokáta. Byl by přístupný soudům a jiným orgánům, přičemž anonymita a mlčenlivost by byla zachována jednoduše tím, že tento diář by obsahoval jen zelená a červená pole, a bylo by tedy na první pohled jasné, že v červeném poli by nastala kolize s jiným jednáním, dovolenou, nemocí apod. A mohl by pak platit usus, že se v případě pozdější změny na straně advokáta již odročovat nebude.

Každopádně se domnívám, že není v možnostech jednotlivců změnit zaběhnuté pořádky u některých soudců a zavedení systémového řešení je běh na delší trať. Z tohoto důvodu jsem se tématu substitucí začal věnovat a založil jsem na Facebooku skupinu nazvanou Substituce, která je zaměřená právě na sjednávání substitučního zastoupení mezi kolegy.

 

Autor Mgr. Jiří Kunc působí jako advokát v Kladně
Foto: canva.com

Go to TOP