Předseda ČAK R. Němec: Zpronevěru považuji za nejhorší porušení důvěry

V souvislosti se stíháním pražské advokátky za možnou zpronevěru finančních prostředků v advokátní úschově (AD informoval ZDEZDE) požádala redakce o vyjádření předsedu ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M.:

„Chci jménem ČAK a všech poctivých a slušných advokátů vyjádřit hluboké zklamání, politování a omluvu, pokud došlo k tak závažnému porušení povinností advokáta. To považuji za nejhorší porušení důvěry, jehož se advokát může vůči svému klientovi dopustit.

Komora dlouhodobě vyvíjí maximální úsilí ke kultivaci právního prostředí, snaží se podporovat dobrou pověst advokacie a budovat důvěru veřejnosti v její výkon. Je velmi smutné, pokud excesivní, nezodpovědné a protiprávní jednání jednoho advokáta vrhá negativní světlo na celou advokacii a na tisíce dalších advokátů, kteří svojí každodenní činností přispívají k budování právního prostředí a zajišťovaní práva na právní pomoc.

Chci veřejnost za sebe i celou ČAK ujistit, že vynaložíme maximální možné úsilí a poskytneme součinnost k tomu, aby byla trestná činnost co nejdříve objasněna a byly minimalizovány její negativní následky.

Poškození klienti se mohou obracet na Komoru, případně na určené zástupce stíhané advokátky, budou jim poskytnuty dostupné informace a dostane se jim podpory při zajištění potřebné právní pomoci.“

Redakce AD
Foto: Redakce AD

Go to TOP