V Plzni byla zahájena výstava k projektu ČAK Advokáti proti totalitě

Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje se ve čtvrtek 22. září 2022 v podvečer konala slavnostní vernisáž výstavy Advokáti proti totalitě, jedné z částí jedinečného projektu České advokátní komory věnovaného osudům deseti statečných advokátů, mužů i žen, perzekvovaných na své aktivity totalitním režimem.

Záštitu výstavě, která potrvá do 27. listopadu, udělili hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, primátor města Plzně Mgr. Pavel Šindelář, rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

 

Výjimečný projekt Advokáti proti totalitě odstartovala Česká advokátní komora před třemi roky, 5. listopadu 2019, přesně v den 70. výročí popravy pražského advokátního koncipienta JUDr. Jaroslava Borkovce, kterého komunisté odsoudili za „protistátní činnost“. Jedna z částí projektu – výstava – se nyní, po delší přestávce způsobené koronavirovou epidemií, přestěhovala z Prahy, resp. Brna do dalšího města ČR, do Plzně.

 

Účastníky vernisáže přivítala Bc. Markéta Mašátová, manažerka marketingu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, která výstavě na příští dva měsíce poskytla prostory spolu s tiskovou mluvčí ČAK PhDr. Ivou Chaloupkovou, jež při této příležitosti poděkovala všem, kteří se zasloužili o výstavu a pomohli ji realizovat finančně i organizačně.

 

„Mám tu čest zde promluvit za Českou advokátní komoru a navíc mám i to štěstí, že jsem se s některými z těchto statečných advokátů měla možnost setkávat i osobně. Kromě toho, že to byli vynikající advokáti a stateční lidé, byli i velmi vstřícní k nám, mladým kolegům. Čím jsem starší, jsou pro mě stále více důležité takové hodnoty, jako jsou tradice, morální kredit nebo osobnostní vzor, a myslím si, že výstava je sbírkou opravdu nejzáslužnějších advokátů. A že máme na co navazovat a rozhodně nesmíme z hodnot, jako jsou lidská práva a spravedlnost, ustupovat. Jako advokáti je musíme chránit, což je pro nás dnes o mnoho snazší, protože nám nikdo výkon advokacie nemůže zakázat,“ řekla úvodem místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná.

 

„Jsem velice potěšen, že výstava zavítala na třetí místo po Praze a Brnu právě do Plzně, protože zdejší vysokoškolští studenti ji budou mít možnost navštívit. Pokud jsou právníci, mohou se něco dozvědět o svých vzorech, a neprávníci zase o tom, jaké postavení měli advokáti v minulosti ve společnosti. Zdálo by se, že doby totality skončily, ale není tomu tak. I dnes je nezastupitelnou rolí advokátů, aby stáli v první linii při obraně demokracie, právního státu a při ochraně lidských a občanských práv. Jedním z atributů advokacie je nezávislost. Ale znamená to, že každý nezávislý advokát je statečný? Statečnost musí mít v sobě a nebát se. Tato výstava ukazuje právě ty, kteří se nebáli. A je dobře, že je výstavou putovní, protože její poselství je třeba ukazovat úplně všude,“ dodal JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Hlavní organizátorka a mluvčí ČAK poté seznámila všechny přítomné se všemi deseti osobnostmi, které výstava připomíná a pak už JUDr. Monika Novotná a další z místopředsedů ČAK JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., slavnostně přestřihli pásku a výstavu Advokáti proti totalitě v Plzni oficiálně zahájili.

 

Plátna a výstavní vitríny umístěné v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje obsahují zajímavé informace, dokumenty a artefakty ze životů deseti osobností advokátního světa. Těch, které jsou veřejnosti dobře známé – Otakara Motejla, Dagmar Burešové nebo Jána Čarnogurského –, i advokátů méně známých – například dvou brněnských patriotů Jiřího Machourka a Františka Hejného, dále obhájce významných klientů Milana Hulíka, Rastislava Váhaly, Kamilla Reslera, Jiřího Křížka a již zmíněného Jaroslava Borkovce, který jako jediný zaplatil za svou „protistátní činnost směřující k provedení ozbrojeného státního převratu“ životem.

 

Návštěvníci výstavy tak mezi artefakty najdou například oblíbenou brož první dámy české justice Dagmar Burešové, talár Otakara Motejla, kterým jako předseda Nejvyššího soudu vítal i britskou královnu Alžbětu II. (viz fotografie), bibli Jána Čarnogurského, díky níž přežil komunistický kriminál, nebo brýle Jaroslava Borkovce, které měl na očích ve chvílích, kdy psal před popravou poslední dopis své manželce.

 

K projektu Advokáti proti totalitě zřídila Česká advokátní komora speciální webové stránky www.advokatiprotitotalite.cz, na nichž je možné zhlédnout nejen další dokumenty a fotografie, které se na výstavu nevešly, ale také zajímavá dobová videa.

 

I do budoucna mají tyto stránky ambici „žít“ dalšími příběhy podobně hrdinných advokátů, jejichž jména a osudy zatím zůstaly v zapomnění, ale dříve či později se objeví. Není tajemstvím, že díky jejich potomkům, přátelům nebo klientům se objevují už teď – jde například o osud advokáta JUDr. Vladimíra Lindnera, který v 50. letech obhajoval české hokejové reprezentanty, nebo advokáta nepřátel komunistického režimu JUDr. Emila Sobičky.

 

 

 

Velké poděkování za podporu projektu Advokáti proti totalitě, ale i plzeňské výstavy patří těmto partnerům:

 

 

Redakce AD
Foto redakce AD

 

 

Go to TOP