Vláda schválila zavedení evropského kodexu pro telekomunikace

V České republice bude zaveden tak zvaný evropský kodex pro elektronické komunikace, který mimo jiné umožňuje určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm. Novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která kodex obsahuje, schválila v pondělí 9. listopadu vláda.

 

Podle ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, přinese novela zákona o elektronických komunikacích větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra, kvalitnější tísňovou komunikaci přes SMS nebo zavedení systému výstrahy.

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce – rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, jež jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, obsahuje posílená pravidla týkající se spotřebitelů, která mají usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň by měla stimulovat investice do vysokorychlostních sítí, kupříkladu zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP