V Praze se otevřelo advokační centrum pro dětské oběti domácího násilí

V Praze se v minulém týdnu otevřelo pilotně první advokační centrum (DAC) pro děti, které se staly obětí domácího násilí. Provozuje ho centrum Locika za podpory Nadace Sirius. Nové zařízení nabízí na jednom místě prostory pro výslech, vyšetření či terapii a na pomoci dětem spolupracují různé profese.


„O závažném násilí mluví 14 procent českých dětí. Trvá měsíce až léta, než se dostanou k pomoci. Je proto důležitá kooperace odborníků i kooperace se státem. Každé dítě má právo na dětství bez násilí a stát by to měl garantovat,“
uvedla šéfka centra Locika Petra Wünschová, které funguje od roku 2015. Podle ředitelky své služby poskytlo od té doby dvěma tisícovkám dětí.

Pražské DAC bude zatím v pilotním provozu. Propojit má sociální pracovníky, lékaře, policisty, psychology, advokáty, státní zástupce či terapeuty, kteří případy dětských obětí řeší. Cílem je postupně zřídit střediska i ve všech ostatních krajích, podobně jako je tomu v případě intervenčních center, která poskytují pomoc obětem domácího násilí.

K tomu, aby se tato v zahraničí běžná praxe mohla rozvíjet a byla dostupná více dětem, je nutná úprava systému financování péče o ohrožené děti a dobrá meziresortní spolupráce v návaznosti na mezinárodní standardy.

Proto by se Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo se zákonodárci a resorty vnitra a spravedlnosti nyní vytvořit legislativní pravidla pro dětská advokační centra, a to i s finanční podporou. Centra by neměla fungovat díky dobrovolnosti, ale měl by je zabezpečit stát.


Zdroj: ČTK; Locika – Sirius
Foto: Locika

Go to TOP