Zářijové číslo Bulletinu advokacie odstartovalo 17. ročník Právníka roku

Plné zajímavých, aktuálních a k diskusi vybízejících příspěvků je nové číslo Bulletinu advokacie, které právě vychází. Po dvou letech proticovidových opatření a restrikcí, které tak omezily pořádání „živých“ vzdělávacích i kulturních akcí, jistě řada čtenářů BA č. 9 uvítá i pozvánky na pražskou konferenci Právo a praxe a na plzeňskou výstavu Advokáti proti totalitě, či vyhlášení již 17. ročníku celojustiční soutěže Právník roku 2022.

 

Odbornou část čísla zahajuje příspěvek Filipa Melzera Předpoklady odpovědnosti administrátora veřejné zakázky za škodu v souvislosti s veřejnoprávní odpovědností zadavatele, který se se zabývá předpoklady, za kterých administrátor (jímž je často i advokát), může zadavateli (v případě uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, ale i obecně) odpovídat.

 

Následující článek advokáta Marka Nespaly a soudního znalce Lukáše Křístka Posudky s doložkou – změna paradigmatu? rozebírá význam a důvod speciální doložky znaleckého posudku, přičemž autoři dospívají k (ohlasu jistě hodnému) závěru, že v budoucnu se v civilním řízení a správním řízení včetně s. ř. s. začne prosazovat „přechod“ znalce od zadavatele-strany sporu k zadavateli-soudu.

Na nenápadnou, ale důležitou novelu trestního řádu provedenou zákonem č. 220/2021 Sb., která nově umožňuje nejvyššímu státnímu zástupci podat dovolání v neprospěch obviněného, pak upozorňuje advokátní veřejnost ve svém příspěvku Nový dovolací důvod v trestním řízení emeritní soudce Nejvyššího soudu Petr Hrachovec.

Souhlasné i nesouhlasné reakce pak jistě vyvolají i některé závěry úvah státního zástupce Jakuba Siváka v příspěvku nazvaném Principy, nedostatky a výzvy ochrany osobnostních a přirozených práv.

Z judikatury pak bychom rádi zmínili nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2022, sp. zn. IV. ÚS 3152/21, který se týká podmínek, za nichž je možné aplikovat § 12a odst. 2 advokátního tarifu při stanovení mimosmluvní odměny zvoleného zmocněnce poškozeného.

V BA také avizujeme jazykově zaměřený, velmi praktický a přínosný miniseriál soudkyně Nejvyššího správního soudu Michaely Bejčkové Právnická čeština aneb Jak se vyhnout nejčastějším prohřeškům, jehož první díl již najdete v Advokátním deníku.

Informujeme také o průběhu Česko-slovensko-německého advokátního fóra, které se začátkem září po šesti letech opět konalo v Praze.


Redakce AD
Foto: ČAK; obrázek Lubomír Lichý

Go to TOP