Jednota českých právníků pořádá na podzim řadu zajímavých seminářů

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na „podzimní kolo“ seminářů a odpoledních přednášek s aktuální problematikou, které začne již 19. září seminářem týkajícím se zástavního práva, jeho specifikací, vzniku a rozsahu, ve světle aktuální judikatury.

 

Seminář

Zástavní právo v praxi ve světle judikatury

Termín: pondělí 19. září 2022 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, I. poschodí. Seminář bude současně streamován.

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého, advokátní kancelář PRK Partners

Program:

  • Zástava a zajištěný dluh
  • Vznik zástavního práva
  • Specifika různých zástav
  • Rozsah zástavního práva
  • Výkon zástavního práva

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

 

Odpolední přednáška

Kvalita údajů katastru nemovitostí, jejich zkvalitňování a další zajímavosti z katastru nemovitostí

Termín: pondělí 3. října 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Přednášející: Ing. Pavel Doubek, vedoucí Oddělení řízení územních orgánů ČÚZK

 

Seminář

Smlouvy o spotřebitelských a podnikatelských úvěrech

Termín: pondělí 17. října 2022 od 9:00 do 14:00 hodin

Přednášející: JUDr. Pavel Horák, soudce Nejvyššího soudu ČR

 

Odpolední přednáška

Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu

Termín: pondělí 7. listopadu 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Přednášející: JUDr. Šárka Kamenická, soudkyně Krajského soudu v Praze

 

Seminář

Bytové spoluvlastnictví po novele

Termín: čtvrtek 24. listopadu 2022 od 9:00 do 14:00 hodin

Přednášející: JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Odpolední přednáška

Předběžné opatření soudu

Termín: pondělí 28. listopadu 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Přednášející: JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR

 

Seminář

Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře

Termín: 12. prosince 2022 od 9:00 do 14:00 hodin

Přednášející: JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

 

V závislosti na epidemické situaci se budou semináře konat prezenčně (v přednáškovém sále Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, I. Poschodí), online nebo kombinovanou formou. O formě konání budou posluchači včas informování před konáním vzdělávací akce e-mailem a na webových stránkách Jednoty českých právníků.

Odpolední přednášky se budou konat online.

 

Přihlásit se na semináře a přednášky je možné

Účastnický poplatek Seminář Odpolední přednáška
Základní 1 800 Kč 500 Kč
Snížený* 1 200 Kč 300 Kč

*Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult hradí snížený účastnický poplatek.

 

Účast na přednáškách uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Další informace podají koordinátoři akcí:

Další informace lze získat i na www.jednotaceskychpravniku.cz

 

Redakce AD, Jednota českých právníků
Foto: canva.com

Go to TOP