ČAK zaslala britským kolegům kondolenci k úmrtí jejich panovnice

Předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., jménem všech advokátek a advokátů vyjádřil britským kolegyním a kolegům zármutek nad odchodem Jejího Veličenstva královny Alžběty II., která skonala včera 8. září v odpoledních hodinách na zámku Balmoral ve Skotsku.

V dopise zaslaném Marku Fenhallsovi, presidentu Bar Council of England and Wales vyjádřil co nejupřímnější soustrast.

Uvedl, že čeští advokáti zaznamenali, že Bar Council of England and Wales, zastupující baristery, vyjádřila královně velkou vděčnost, neboť ztělesňovala osobnost, v jejímž jménu byla vykonávána spravedlnost.

Česká advokátní komora s Advokátní komorou Anglie a Walesu zastupující baristery úzce spolupracovala již v minulosti, kdy v roce 2021 byly blízké vztahy stvrzeny podpisem memoranda o porozumění. Předseda ČAK Robert Němec je přesvědčen, že se spolupráce mezi Advokátní komorou Anglie a Walesu zastupující baristery a Českou advokátní komorou bude v následujících letech nadále rozvíjet. Závěrem dodal, že ČAK také pozorně sleduje aktuální výzvy a boje, které nakonec vedly ke stávce advokátů v souvislosti s nedostatečným financování bezplatné právní pomoci a jejich úsilí podporuje.

Současně předseda ČAK kondoloval i Stephanii Boyce, předsedkyni Law Society of England and Wales. Uvedl, že naši kolegové a kolegyně zaznamenali, že Law Society of England and Wales, zastupující solicitory, vyjádřila královně velkou vděčnost za její roli ve veřejném životě, jakožto držitelce královské listiny (Charty), obhájkyni ústavy a osobnosti zajišťující stabilitu v dobách velkých změn.

Česká advokátní komora s Advokátní komorou Anglie a Walesu zastupující solicitory úzce spolupracovala již v minulosti, kdy blízké vztahy byly stvrzeny podpisem podpisem Memoranda o porozumění v roce 2021 v Paříži. Předseda ČAK je přesvědčen, že se spolupráce mezi Advokátní komorou Anglie a Walesu zastupující solicitory a Českou advokátní komorou bude v následujících letech bude nadále rozvíjet.

V obdobném duchu byla kondolence zaslána i Nicku Archerovi, britskému velvyslanci v České republice.

Redakce AD

Foto: Twitter The Royal Family @RoyalFamily, ČAK

Go to TOP