ČAK jednala o valorizaci advokátního tarifu s Ministerstvem spravedlnosti

Předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., a místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná jednali ve čtvrtek 8. 9. 2022 s

Předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., a místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná jednali ve čtvrtek 8. 9. 2022 s náměstky Ministerstva spravedlnosti Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., Mgr. Michalem Fraňkem a Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., o Komorou dlouho prosazované novelizaci advokátního tarifu. 

Zástupci ČAK zdůraznili, že advokátní tarif nebyl valorizován od roku 2006. V důsledku kumulované meziroční inflace za dobu 16 let tudíž tarif dávno nereflektuje v řadě ohledů ekonomickou realitu ani růst průměrné mzdy, a už vůbec valorizaci platů v justici.

Advokátní tarif slouží zejména jako podklad pro stanovení mimosmluvní odměny advokáta a současně je základem pro stanovení náhrady nákladů právního zastoupení, která je přiznávána procesně úspěšným účastníkům v soudním a správním řízení. Podle advokátního tarifu se rovněž určuje odměna obhájců ustanovovaných v trestním řízení ex offo.

Představitelé ČAK považují valorizaci advokátního tarifu za nezbytnou především v těch případech, kdy výše náhrady přiznávaná v soudním řízení je v zásadním rozporu se skutečnými náklady klienta na právní služby a rovněž tam, kde je odměna za úkon právní služby výrazně podhodnocená. Pokud by byl zachován status quo i pro následující roky, hrozí, že bude zásadním způsobem omezena dostupnost právních služeb a přístup ke spravedlnosti, a to zejména pro občany, spotřebitele a malé a střední podnikatele.

Zástupci Ministerstva spravedlnosti vyjádřili pochopení pro potřebu valorizace advokátního tarifu, současně však zdůraznili, že limitujícím faktorem jsou stávající rozpočtové možnosti státu, potažmo Ministerstva spravedlnosti. Zároveň se vyslovili k preferenci ochrany sociálně slabších s tím, že náhrada nákladů právního zastoupení by zejména ve spotřebitelských sporech neměla spotřebitele zatěžovat neúměrnou výší.

Zástupci ČAK i Ministerstva spravedlnosti se dohodli, že jednání budou pokračovat s tím, že určí priority v oblasti nezbytné novelizace advokátního tarifu tak, aby došlo k odstranění alespoň nejnaléhavějších problémů.

JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK
JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK

 

Go to TOP