ČAK zve advokáty i koncipienty na online seminář Promlčení práva

Která práva (ne)podléhají promlčení? Jaká je obecná promlčecí lhůta, ať už subjektivní, či objektivní? A jaké jsou meze smluvní volnosti v oblasti

Která práva (ne)podléhají promlčení? Jaká je obecná promlčecí lhůta, ať už subjektivní, či objektivní? A jaké jsou meze smluvní volnosti v oblasti promlčení? Na tyto a další otázky odpoví online seminář ČAK Promlčení práva, který se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2022. Pokud Vás toto téma zajímá, neváhejte s přihlášením, zbývají poslední volná místa!

 

PROMLČENÍ PRÁVA (online seminář)

Termín: čtvrtek 8. září 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Přednáší: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na Katedře obchodního práva PF UK

 

Obsah semináře

  • pojem a podstata
  • která práva (ne)podléhají promlčení
  • obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek
  • zvláštní promlčecí lhůty a jejich počátek (podrobně k promlčení práv ze smlouvy, včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu, promlčení práva na náhradu škody, promlčení věcných práv / vydržení svobody, zvláštnosti promlčení u zajištění)
  • přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu – jeho náležitosti, důsledky)
  • stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená)
  • meze smluvní volnosti v oblasti promlčení, vzdání se námitky promlčení
  • další aktuální otázky

Během online semináře je možné formou chatu klást přednášejícímu dotazy.

 

Cena semináře (vložné):  1 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

Cena semináře (vložné): 880 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: pokud jsou ještě volná místa, můžete se stále přihlašovat (informace o možnosti přihlašování je uvedena na webu ČAK u semináře ZDE)

Více informací o semináři a způsobu přihlášení získáte ZDE, případně na tel. č. 273 193 251 – p. Marie Knížová.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP