ESLP se bude opětovně zabývat kauzou zabaveného čínského zboží

Věc FU QUAN, s. r. o., proti České republice, kde Evropský soud pro lidská práva v březnu letošního roku rozhodl o porušení Úmluvy o lidských právech, se na žádost české vlády dostala před velký senát tohoto soudu.

 

Původní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v této věci byl vyhlášen dne 17. března 2022. Případ se týkal společnosti, která dovážela do České republiky textilní zboží z Číny. Proti společníkům bylo vedeno trestní stíhání a zároveň byl zajištěn majetek společnosti. Poté, co byli společníci zproštěni obžaloby, trvalo další rok a čtyři měsíce, než stát zajištěný majetek vrátil. Dle rozsudku, přijatého většinou pěti hlasů proti dvěma, zakládá tato prodleva porušení vlastnického práva. Současně rozsudek přiznal společnosti náhradu majetkové škody ve výši 12 milionů korun.

Vláda požádala o postoupení této věci velkému senátu. Poukázala na to, že stěžovatelka řádně nevyčerpala vnitrostátní prostředky nápravy a nedoložila, zda a v jakém rozsahu došlo ke znehodnocení zajištěného zboží, které by bylo způsobeno postupem státních orgánů v době, kdy mělo být již vráceno.

Dne 5. září 2022 panel pěti soudců velkého senátu žádosti české vlády vyhověl. Případ tedy bude znovu projednán v širším, sedmnáctičlenném kruhu soudců Evropského soudu pro lidská práva. Jeho definitivní rozsudek lze očekávat nejdříve koncem příštího roku.

 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP
Foto: hudoc.echr.coe.int

Go to TOP