Vyjádření ČAK k nejmenování místopředsedy Krajského soudu v Brně

S ohledem na některá vyjádření k tomu, že ministr spravedlnosti nevyhověl návrhu na jmenování místopředsedy Krajského soudu v Brně, z nichž některá jsou i od advokátů, považuje Česká advokátní komora za potřebné zmínit, že podle § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění místopředsedy krajského soudu jmenuje z řad soudců na návrh předsedy krajského soudu ministr spravedlnosti.

 

V rámci této kompetence se ministr nepochybně může rozhodnout, že návrhu na jmenování navrženého kandidáta do funkce nevyhoví. Jestliže tedy JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., nejmenoval Mgr. Aleše Novotného místopředsedou Krajského soudu v Brně, postupoval v souladu se svým zákonným oprávněním.


Česká advokátní komora

 

Go to TOP