Prezident republiky Miloš Zeman podepsal devět zákonů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 16. srpna 2022 devět zákonů, většina z nich reaguje na evropskou legislativu a mnoha případech by Česku hrozil finanční postih, pokud by novely zákonů nebyly schváleny v nejbližší době.

 

1. Zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela rozšiřuje možnosti uvalování sankcí, posiluje pravomoci některých úřadů a zavádí například poplatek za správu zabaveného majetku. Porušení mezinárodních sankcí bude trestným činem.
 

2. Zákon ze dne 10. srpna 2022 o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Česko do dvou měsíců zakáže výrobu a prodej jednorázových plastových příborů, talířů nebo brček v souladu s předpisy Evropské unie. Zákaz začne platit s účinností zákona, tedy prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
 

3. Zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
 

Plastové nápojové lahve bude nutné do roku 2025 vyrábět z jedné čtvrtiny z recyklovaného plastu, v roce 2030 až z 30 procent. Předloha nezavádí povinné zálohování PET lahví.


4. Zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost certifikátu biopotravin nebo bioproduktů se prodlouží až na 26 měsíců. Zároveň se zvýší horní hranice peněžité pokuty za klamání spotřebitele v souvislosti s prodejem výrobků označených tak, že pocházejí z ekologického zemědělství. Poskytovatelé připojení k internetu budou mít novou povinnost blokovat přístup k webovým stránkám nabízejícím nebezpečné potraviny.

 

5. Zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela řeší podrobnosti povinného čipování psů a zavádí podle požadavku EU pravidla pro mezinárodní přepravu zvířat. Psi budou do budoucna registrováni v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů, do které budou mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci a částečně i chovatelé.


6. Zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.

Novela obsahuje nově vymezené požadavky důležité pro správnou evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů.


7. Zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon měl být součástí českého právního řádu už od loňského července, neboť zavádí také změny související se směrnicí EU o otevřených datech. Lépe chráněné by měly být podle novely údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.


8. Zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci změní. Rozšíří se také působnost zákona například na církve a náboženské společnosti, na politické strany a hnutí, na oborové a zaměstnavatelské organizace, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek, která dosud mají výjimku. Novela vznikla z popudu Evropské komise.


9. Zákon ze dne 10. srpna 2022 o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek).

Novela, která má v souladu s unijními předpisy, má regulovat platformy pro sdílení videonahrávek typu YouTube. Zákon zavádí pravidla, která mají příjemce sdílených videonahrávek chránit před nenávistnými a násilnými projevy a před podněcováním k terorismu, děti pak před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Má také posílit ochranu spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení.


Zdroj: hrad.cz; ČTK

Foto: canva.com

 

Go to TOP