Tři večery pro Ukrajinu: Právnická fakulta UK zve na benefiční diskuse

Vážené advokátky a vážení advokáti, dovolujeme si Vás pozvat na benefiční akademickou akci „Tři večery pro Ukrajinu“, kterou

Vážené advokátky a vážení advokáti, dovolujeme si Vás pozvat na benefiční akademickou akci „Tři večery pro Ukrajinu“, kterou v reakci na události na Ukrajině a agresi ze strany Ruské federace iniciovali studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy a spolku Common Law Society, ve spojení s kolegy z Politologického klubu působícího na Fakultě sociálních věd UK. Během tří večerů (28. února – 2. března 2022) vždy od 18:00 hodin se budou vyučující UK a reportéři ze zasažených oblastí věnovat současné situaci na Ukrajině, jejím důsledkům a pohledu mezinárodního práva.

 

Účelem akce je rozšířit povědomí o detailech situace, vyjádřit solidaritu Ukrajině a podnítit akademickou obec k finančnímu příspěvku na pomoc Ukrajině. Celá událost proběhne na půdě Právnické fakulty v její největší přednáškové místnosti (č. 100) Collegium Maximum.

Všechny tři přednášky budou plně prezenčního charakteru, nebudou nahrávané.

Po celé tři večery bude možné přímo na místě dobrovolně přispět do sbírky na pomoc Ukrajině mj. skrze koupi placek a stužek v ukrajinských barvách. Výtěžek bude rozdělen mezi organizaci Červený kříž, iniciativu Univerzity Karlovy Ukrajině CUNI a účet Ministerstva obrany Ukrajiny, který zajišťuje prostředky na zdravotnický materiál.

 

Pondělí 28. února
Po úvodním slovu děkana Právnické fakulty, prof. Radima Boháče, se bude debatní panel věnovat sledu událostí, který předcházel čtvrteční agresi Ruské federace a snaze obsadit Ukrajinu. Hosté budou hovořit o vývoji v postsovětském prostoru, anexi Krymu a dalších událostech, které vedly k současné situaci.

Pozvání přijali:
Andrea Procházková – Respekt, zástupkyně šéfredaktora
Michael Romancov – politický geograf, vyučující na Institutu politologických studií FSV UK, který se dlouhodobě této oblasti věnuje
Petr Kolář – bývalý diplomat a velvyslanec v USA a Rusku
Ondřej Soukup – novinář Hospodářských novin, jejich dřívější moskevský dopisovatel, který se dlouhodobě věnuje postsovětským státům
Daniela Kolenovská – vyučující na Katedře ruských a východoevropských studií IMS FSV UK zabývající se hlavně Ruskou federací a Běloruskem

 

Úterý 1. března
Druhá panelová diskuse se bude věnovat mezinárodnímu právu a nástrojům, které v aktuální situaci nabízí. Odborníci z Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy tak budou hovořit zejména o zákazu užití síly, mezinárodní odpovědnosti, humanitárním právu a uprchlické problematice – vše v kontextu současného dění.

Pozvání (zatím) přijali
Pavel Šturma – vedoucí Katedry mezinárodního práva PF UK a člen Komise OSN pro mezinárodní právo
Eliška Flídrová – odborná asistentka a advokátka věnující se na uprchlickému a azylovému právu

Po konci naší debaty bude možnost se přesunout z budovy Právnické fakulty na Václavské náměstí, kde proběhne Koncert pro Ukrajinu.

 

Středa 2. března
Poslední večer bude panel reflektovat současnou situaci na Ukrajině, efektivitu ekonomických sankcí ze strany zemí „Západu“ a jejich důsledky, či technickou stránku invaze. Adresována bude též aktuální problematika vojenského a strategického rozměru války.

Pozvání (zatím) přijali
Tomáš Karásek – děkan FSV UK, vyučující na IPS se zaměřením na problematiku evropské a transatlantické bezpečnost
Vojtěch Bahenský – interní doktorand IPS FSV UK, výzkumník PRCP, dlouhodobě se věnuje hybridním hrozbám, krizové připravenosti státní správy a bezpečnosti v oblasti vojenské síly

Hosté diskusí budou průběžně doplňováni na stránce FB události.

 

Akci zaštiťuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy a spolek Common Law Society, ve spolupráci s Politologickým klubem působícím na Fakultě sociálních věd UK.

 

Zdroj: Právnická fakulta UK v Praze
Foto: PF UK

Go to TOP