Poskytovatelé platebních služeb budou asi muset evidovat přeshraniční platby

Poskytovatelé platebních služeb budou zřejmě muset vést evidenci o přeshraničních platbách. V rámci ní budou shromažďovat údaje o příchozích platbách z jiných členských států EU a odchozích platbách do třetích zemí. Povinnost evidence vznikne poskytovatelům u 25 a více přeshraničních platbách směřující k jedné osobě za kalendářní čtvrtletí. Důvodem opatření je snaha zabránit podvodům. Vyplývá to z návrhu novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou poslalo Ministerstvo financí k připomínkám. Úpravu vyžadují předpisy EU a platná by měla být od ledna 2024.


„Předložený návrh zákona navazuje na již přijatou úpravu v oblasti elektronického obchodování, která podnikatelům přinesla řadu zjednodušení. Zároveň však přináší rozmach elektronického obchodování nové možnosti k podvodným jednáním, tedy získání nespravedlivé výhody v rámci trhu, a velkou výzvu pro správce daně ohledně odhalování těchto podvodů,“
uvedlo Ministerstvo financí v předkládací zprávě.

Jedním z nástrojů k odhalování podvodů bude evropský systém Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP). Bude obsahovat data získaná daňovými správami jednotlivých členských států od poskytovatelů platebních služeb. „Tento systém bude schopen agregovat pro jednotlivé příjemce všechny platební informace týkající se DPH a umožní získat úplnější přehled o platbách, které v Evropské unii příjemci plateb (tj. podniky) obdrželi od plátců (tj. spotřebitelů nakupujících on-line). Systém CESOP umožní kontaktním úředníkům Eurofiscu provádět křížovou kontrolu platebních údajů s informacemi o DPH,“ uvádí důvodová zprávě k novele.

Systém CESOP bude přístupný pouze kontaktním úředníkům z členských států. Dotazy do systému bude možné pokládat pouze za účelem vyšetřování podvodu s DPH.

Změna zákona by podle MF měla stát stání rozpočet zhruba 14 milionů korun kvůli úpravám informačních systému finanční správy. „Nová agenda si rovněž vyžádá čtyři systemizovaná místa, která budou pokryta ze současných kapacit orgánů Finanční správy ČR a žádná nová systemizovaná místa nevzniknou,“ uvádí materiál.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP