ČAK zve milovníky historie do České Lípy na XVI. konferenci o historii advokacie

Tradiční konference o historii advokacie proběhne letos již po šestnácté, tentokrát za spolupořadatelství Okresního soudu v České Lípě, dne 11. října 2019 od 9.30 hodin (registrace začíná v 9 hod.) v secesní Villa Hrdlička v České Lípě, Děčínská 361/7.

Účastníky konference pozdraví senátor Jiří Vosecký, předseda Okresního soudu v České Lípě Milan Vencl, předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek, předseda sekce pro historii advokacie Slovenské advokátní komory Peter Kerecman a předseda Výboru pro historii advokacie ČAK Petr Poledník.

Konference bude podle předběžného programu zaměřena na dějiny, české, slovenské, evropské a regionální advokacie.

Účastníci se mohou těšit na referáty předních historiků slovenské advokacie Martiny Gajdošové, Petera Kerecmana, Viktórie Hellenbart, Rudolfa Manika a Michala Rampáška, z české strany budou referovat Marie Bláhová, Karolína Truhlářová, Vilém Knoll, Marie Šrámková, Lukáš Malý, Štěpán Hubička a Stanislav Balík. Na programu jsou mimo jiné příspěvky o vilách advokátů v první polovině 20. století, o českolipském procesu s Jakubem Arbesem, prezentace další kapitoly z knihy Lajosa Kralika Advokátsky stav, výklad o sovětské advokacii či naopak o advokacii a justici ve viktoriánské Anglii.

Místu konání bude věnováno představení soudní budovy v České Lípě včetně její prohlídky, jakož i neadvokátské téma Krušný týden českolipského notáře Heinricha Giertha.

Zájemci o konferenci a dějiny advokacie jsou vítáni, z kapacitních důvodů by bylo vhodné, aby ti, o jejich účasti pořadatelé nemají dosud informaci, oznámili svoji účast na emailové adrese

Balikovi@seznam.cz


JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.


Popisek k foto:

Jedna z minulých konferencí o dějinách advokacie se konala v Zastupitelském sále renesanční radnice v Plzni, který byl v roce 1850 první jednací síní nově vzniklého Krajského soudu.

Go to TOP