„Superúředník“ JUDr. Petr Hůrka uvedl, že ke konci září chce odejít z funkce

Náměstek ministra vnitra pro státní službu profesor JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., na konci září skončí ve funkci. Uvedl, že své působení na Ministerstvu vnitra spojil s přípravou materiálu o modernizaci státní správy, který dne 17. srpna odevzdal.

 

„Působení v sekci pro státní službu jsem spojil s přípravou koncepčního materiálu Modernizace státní služby. Proto jsem dnes s odevzdáním tohoto materiálu vládě a ministru vnitra oznámil ukončení své služby k 30. září 2022,“ uvedl Hůrka ve vyjádření, které poskytlo Ministerstvo vnitra.

Hůrku do funkce takzvaného superúředníka jmenovala předchozí vláda a funkce se ujal v červenci 2020. Na Ministerstvo vnitra přešel z Ministerstva práce a sociálních věcí, kde působil jako náměstek pro řízení sekce legislativy. Kabinet jej jmenoval na šest let, a to na základě doporučení výběrové komise, po dvou letech a dvou měsících však odchází.

Pro Hůrkův odchod uvedl ministr vnitra jiné důvody. „Důvodem byly záležitosti související s atmosférou, která panovala v jeho sekci,“ řekl Mgr. Vít Rakušan Deníku N a doplnil, že podnět podaly zaměstnankyně jeho sekce. „Jak pro pana náměstka, tak pro zaměstnankyně sekce byla situace v této chvíli taková, že měli oboustranně pocit, že vzájemná spolupráce není možná,“ řekl ministr vnitra a neupřesnil, na co si pracovnice v Hůrkově sekci stěžovaly.

„Kolegů a kolegyň v sekci si maximálně vážím. Na koncepční věci a na to, jak má vypadat státní služba do budoucna, jsme měli odlišný názor, to připouštím. Odmítám ale jakékoliv jiné důvody,“ dodal profesor Hůrka.

Dvaapadesátiletý JUDr. Hůrka je expertem na pracovní právo. Od září 1997 působil  na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze. Nyní je profesorem na Katedře finančního práva a národního hospodářství na PF Masarykovy univerzity v Brně. Na sklonku roku 2020 byl prezidentem republiky jmenován profesorem. Kromě toho, že je univerzitním pedagogem, je také legislativcem – od roku 2000 se podílí na tvorbě pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce a jeho novelizací. Na pracovní právo se specializuje již od roku 1995. V soutěži Právník roku , kterou spolupořádá ČAK, zvítězil v roce 2018 právě v kategorii pracovního práva.

„Svět pracovního práva jsem objevil díky velmi poutavé výuce mé tehdejší vedoucí semináře a dnes kolegyně, profesorky Věry Štangové, ve třetím ročníku studia na právech. Pracovní právo mi bylo jako obor vždy nejblíž, lákalo mne utvářet rámec pravidel pro výkon práce velké většiny z nás,“ uvedl profesor Hůrka v minulosti pro Advokátní deník.

JUDr. Petr Hůrka také uvedl, že nemá žádné životní motto, ale k jedinečným životním situacím, které přináší život, přistupuje s otevřenou myslí a originálně. Vypadá to, že další taková situace v jeho profesním životě nastane už zanedlouho.


Zdroj: Redakce AD; ČTK
Foto: ČAK

Go to TOP