EK ČR varuje před podvodnou a velmi sofistikovanou aktivitou! 

Exekutorská komora ČR zaznamenala velmi sofistikované podvodné aktivity, před nimiž varuje odbornou i laickou veřejnost. Může se snadno stát, že oběťmi se stanou i klienti advokátek a advokátů.

Lidé dostanou SMS zprávy informující o smyšlené exekuci s tím, že si můžou dluh vyhledat na podvodné stránce ekcr.org/search. Ta napodobuje vzhled oficiálních stránek Exekutorské komory ČR (www.ekcr.cz) a odkazuje na jednotlivé její položky. Na návštěvníky tak může působit velmi důvěryhodně. Na stránce ekcr.org/search se po zadání osobních údajů objeví informace o smyšleném dluhu a smyšlené exekuci. Bez ohledu na to, zda jsou zadány existující či neexistující údaje! Podvodná aplikace následně odkáže na možnost uhradit dluh!

Exekutorská komora ČR upozorňuje, že stránka ekcr.org/search nepatří Exekutorské komoře ani žádnému ze soudních exekutorů.!!! Jde o podvodnou stránku zjevně vytvořenou za účelem vylákání finančních prostředků z důvěřivých návštěvníků. Stránky dále zneužívají osobní údaje pravděpodobně za účelem jejich vytěžení a případného zneužití.

Přijde-li tedy Vašemu klientovi, nebo i Vám podobná SMS zpráva, v žádném případě neklikejte na přiložený odkaz (ekcr.org/search), nikdy tam nevyplňujte své osobní údaje a neprovádějte jejich prostřednictvím žádné platby.

Exekutorská komora ČR se už v dané věci obrátila na odpovědné orgány. I poškozeným doporučujeme obrátit se na orgány činné v trestním řízení (Policie ČR a státní zastupitelství). Proto na závěr EK ČR připomíná, že jediným oficiálním zdrojem informací o exekucích je Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou ČR na www.ceecr.cz.

Zdroj: EK ČR
Foto: EK ČR

Go to TOP