V případě rušení nočního klidu není objednání služeb policie nepřípustné

Na veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka se obrátil stěžovatel ze severní Moravy, kterého v nočních hodinách obtěžoval hluk z venkovního klubu. Pořadatel přitom má k dispozici i vnitřní prostory, ve kterých diskotéky probíhají v zimě. Diskotéka se sice nachází až na okraji města, ale hluk se nese daleko do okolí.  Na rušení nočního klidu si tak opakovaně stěžovali lidé ve třech okolních vesnicích. Stěžovatel i další místní obyvatelé se marně snažili problém řešit opakovaným voláním policejních hlídek.

 

Do řešení problému se zapojila obec, která opakovaně žádala Policii ČR o součinnost za účelem zjištění totožnosti osob, které porušují právní předpisy obce. Ombudsman zjistil, že úřad příslušný k projednávání přestupku rušení nočního klidu sice sankcionoval několik případů porušení práva, ale většinu oznámení odložil, aniž by řízení o přestupku zahájil a prováděl dokazování.

Ombudsman upozornil, že v případech rušení nočního klidu jsou zásadními důkazními prostředky výslechy osob, které hluk rušil, a výslechy zasahujících policistů. To ostatně jednoznačně vyplývá také ze soudní judikatury. Není tak zapotřebí například měření hluku. Ochránce podpořil obec v jejím počínání, aby předem žádala policii o provádění zásahů i bez toho, že by čekala na jednotlivá oznámení občanů na rušení nočního klidu. Pořádání venkovních diskoték je totiž předem avizované na programech provozovatele. Takové jednání je v pořádku, nejedná se o nepřípustné objednávání služeb policie

Obec potřebuje součinnost policie k tomu, aby zjistila totožnost osob, u nichž je dáno podezření na porušení práva. Bez toho není možné zahájit řízení vůči konkrétní osobě. Policie i orgán projednávající přestupky mou zprávu přijaly a policie přislíbila konat na avizované akce konkrétní bezpečností opatření,“ vysvětlil závěr případu ombudsman Stanislav Křeček.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP