K válečným zločinům na Ukrajině lze svědčit pomocí online dotazníku

O válečných zločinech, které byly spáchány některou ze stran zapojených do válečného konfliktu na Ukrajině, lze podávat informace a další poznatky prostřednictvím online dotazníku. Zpřístupnila ho Policie České republiky na svých webových stránkách pod bannerem:

valecne zlociny.png

 

Dotazník je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích, a to v češtině, angličtině, ukrajinštině a ruštině. Poskytnuté informace mohou být důležité pro objasnění a následné stíhání válečných zločinů,“ vysvětluje plk. Mgr. Jaroslav Ibehej.

Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné. Po vyhodnocení informací mohou (ale také nemusí) být osoby kontaktovány ze strany policistů. Zajištění fotografií nebo nahrávek (audio či video) bude řešeno následně s konkrétními osobami,“ uvádí se na webu Policie ČR.

„Stále platí, že ohledně válečného konfliktu na Ukrajině má podávání informací z trestního řízení vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ upozorňuje policie.

 

Kvůli vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině by mohl podle eurokomisaře pro spravedlnost Didiera Reynderse vzniknout i zvláštní tribunál: Požádal jsem všechny členské státy EU, aby se, jakmile to bude možné, (tvorby tribunálu) zúčastnily a aby zahájily národní vyšetřování kvůli univerzální jurisdikci,“ řekl Didier Reynders po neformálním setkání ministrů spravedlnosti a vnitra 12. července v Praze.

 

 

„Česká republika je vázána ke stíhání válečných trestných činů a není rozhodné, kde jsou spáchány, kým jsou spáchány nebo proti komu jsou spáchány. Cílem činnosti Policie ČR je identifikovat pachatele válečných trestných činů a v souladu s univerzální jurisdikcí odpovědné osoby stíhat,“ navázali policisté na výzvu eurokomisaře pro spravedlnost.

 

Za válečný trestný čin lze považovat takové jednání některé ze stran válečného konfliktu, které porušuje pravidla vedení války podle mezinárodního práva nebo pravidla pro zacházení s oběťmi ozbrojeného konfliktu. Typickými porušeními těchto pravidel je zabíjení civilistů či vedení útočných operací vůči civilistům, únosy a braní rukojmí, mučení, sexuální násilí, rabování, plenění, popravy zajatců a civilistů, útoky vůči civilní, průmyslové i kritické infrastruktuře, vedení bojových operací nepřiměřeným způsobem v zastavěných oblastech – například plošné bombardování měst nebo použití zakázaných bojových prostředků jako jsou chemické nebo biologické zbraně.

 

Zdroj: Policie ČR , newsroom.consilium.europa.eu
Foto: koláž ČAK

Go to TOP