Soud zamítl žalobu, podle které výroky ministryně Benešové zastrašily soudce

Městský soud v Praze zamítl žalobu, ve které žalobkyně tvrdila, že ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová zastrašila svými televizními výroky soudce pražského městského soudu při rozhodování o žalobách spojených s koronavirovou situací. Soud dnes 31. března 2021 uvedl, že výroky neměly žádný přímý dopad do práva žalobkyně, takže jí nelze přiznat požadovanou ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Rozsudek je pravomocný, je proti němu možné podat kasační stížnost.

Výroky ministryně Benešové zazněly loni 5. května v pořadu České televize Interview ČT24. Ministryně se tehdy vyjádřila jednak k možnosti žádat po státu náhradu škody v souvislosti s omezením podnikání, jednak k rozsudku Městského soudu v Praze, který krátce předtím zrušil jako nezákonná čtyři opatření Ministerstva zdravotnictví omezující volný pohyb a maloobchod.

Ke škodě Mgr. Benešová uvedla, že stát žádnou nezpůsobil, že tvrzená škoda „nemůže být virtuální“ a že se musí prokázat, což není jednoduché. Ohledně rozsudku zkritizovala soudce JUDr. Mgr. Štěpána Výborného za to, že se z rozhodování nevyloučil pro podjatost. Prohlásila také, že soud žalobci – tedy expertovi na zdravotnické právo JUDr. Ondřeji Dostálovi, Ph.D., LL.M. – „v podstatě pomáhal vylepšit tu stížnost tak, aby byla úspěšná“.

Podle žalobkyně V. Záhumenské tak ministryně zasáhla do nezávislého výkonu justice. Žalobkyně poukázala na to, že soud po vyřčených výrocích odmítl nebo zamítl její žaloby, které podala proti koronavirovým omezením.

„Jsem upřímně přesvědčen, že soudci zdejšího soudu se bojí. A je možné, že se bojí v důsledku výroků ministryně Benešové. Jinak si neumím představit, proč by nerespektovali judikaturu, podle níž dlouhá léta rozhodovali,“ uvedl právní zástupce žalobkyně Mgr. David Zahumenský.

Předseda soudního senátu JUDr. Slavomír Novák ale podotkl, že výroky se netýkaly žalobkyně ani žádné živé kauzy, ve které by byla žalobkyní. Uvedl rovněž, že rozhodování soudů k protiepidemickým opatřením se neustále vyvíjí. „Ani v nejmenším nelze hovořit o ustálené judikatuře,“ konstatoval.

Soudce se přiklonil k argumentaci ministerstva, které se bránilo mimo jiné tím, že tvrzení V. Zahumenské ohledně ovlivnění rozhodování soudů je hypotetické a spekulativní.

Předseda senátu JUDr. Novák také připomněl, že ministryně spravedlnosti nemůže obecně ani konkrétně zasahovat do rozhodování soudů a že nemá pravomoc postihnout soudce za způsob jeho rozhodování. Na tom podle Nováka nic nemění ani fakt, že ministryně může soudci udělit výtku nebo ho kárně zažalovat. V obou případech mají totiž konečné slovo rovněž soudy.

Loňský dubnový rozsudek soudce Výborného, k němuž se ministryně spravedlnosti vyjadřovala, označil čtyři napadená opatření Ministerstva zdravotnictví za nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. Nejvyšší správní soud však letos v únoru tento verdikt zrušil s tím, že přijetí těchto opatření i přes nouzový stav nepřísluší výlučně vládě. Věcí se tak bude muset znovu zabývat pražský městský soud. Podle názoru ministryně Benešové se měl soudce vyloučit z rozhodování, protože je bratrem opozičního poslance Mgr. Marka Výborného.

Zdroj: ČTK
Foto: AD

Go to TOP