ČAK zhodnotila naplnění programového prohlášení vlády v oblasti justice

Digitalizace justice je pomalá, kvůli novému zákonu o znalcích bývá obtížnější sehnat znalecký posudek, problém lidí zatížených exekucemi vyřešila vláda na úkor vymahatelnosti práva ze strany věřitelů. Na žádost ČTK o zhodnocení naplnění programového prohlášení současné vlády v oblasti práva a spravedlnosti to uvedli zástupci České advokátní komory.

Vláda mimo jiné slibovala pokračovat v elektronizaci justice. „Stav digitalizace justice se za poslední funkční období kabinetu opravdu nijak významně nezměnil, naopak, tempo rozvoje je stále zoufale pomalé,“ uvedl JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., z představenstva ČAK. Dlouholetá diskuse o elektronickém spisu se podle něj nikam neposunula. „O dálkovém přístupu pro strany a jejich právní zástupce nemůže být ani řeči a není slyšet ani o nějakém pilotním projektu,“ podotkl. Dodal, že soudy pracují většinou se systémy z 90. let a žádné masivní investice se nyní v tomto ohledu neplánují.

Vláda ve svém programu akcentovala i předvídatelnost a vymahatelnost práva. Předvídatelnost se podle názoru místopředsedy ČAK JUDr. Tomáše Sokola zlepšuje, zato vymahatelnost utrpěla nově přijatými změnami exekučního řádu. „Než by stát aktivně řešil problém těch, kteří se většinově zcela nezodpovědně zadlužili a teď jsou pro stát sociálním břemenem, přenesl řešení na věřitele, kteří to prostě zaplatí tím, že jejich pohledávky nebudou vymahatelné,“ konstatoval.

Ohledně vymahatelnosti práva na druhou stranu podle místopředsedy Sokola nelze pominout, že Česko je v rychlosti soudních řízení pátou zemí v EU. „Byť není jisto, do jaké míry se o to přičinila tato vláda a do jaké míry to prostě je výsledkem schopnosti těch, kteří v justici pracují,“ poznamenal.

Profesní komora se vyjádřila i k tomu, že se stále nepodařilo dokončit legislativní práce na novém trestním i občanském soudním řádu. U druhého z procesních předpisů upozornila, že od vypracování základních tezí v roce 2018 ministerstvo spravedlnosti dlouho nezveřejnilo žádné další kroky – až letos ministryně Mgr. Marie Benešová jmenovala nové členy pracovní komise pro rekodifikaci. Ohledně trestního řádu JUDr. Sokol pochválil ministerský legislativní odbor za spolupráci.

Na nepříznivé dopady nového zákona o znalcích, který je účinný od počátku letošního roku, upozornil další místopředseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. Předpis totiž znalcům výrazně zpřísnil podmínky a řada z nich kvůli tomu sama skončila. „Z praxe již nyní víme, že zajistit pro klienty znalecký posudek se kvůli snížení počtu znalců, ať už z důvodu jejich ukončení praxe nebo v důsledku skutečnosti, že jako bývalý znalecký ústav nyní nesplňují požadavky kladené na znalecké kanceláře, stává problematické,“ sdělil advokát a místopředseda ČAK.

Němec má výhrady i k vládnímu návrhu zákona o hromadném řízení. Po několikátém přepracování už podle něj materiál neodpovídá návrhu, který ČAK připomínkovala. Doplnil, že nejrozumnější by bylo legislativní práce zcela zastavit a počkat na přijetí příslušné směrnice EU.

Zdroj: ČTK; ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP