Senát asi zakotví povinnost zveřejňovat údaje o platech vysokých úředníků

Senát patrně zakotví v zákoně povinnost poskytování informací o výši platů a odměn vysokých státních úředníků. Schválení vládní novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doporučil plénu garanční Ústavně-právní výbor. Údaje by měly podle zákona dávat také nově vymezené veřejné podniky.

 

Novela zavádí také změny související s unijní směrnicí o otevřených datech. Součástí českého právního řádu měly být nejpozději už loni v létě. Sněmovna v předvolebním složení ale předpis nestihla projednat. V horní komoře má předlohu před projednáním na plénu ještě posoudit Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Vláda uvedla, že k rozšíření informační povinnosti přistoupila pouze tam, kde to výslovně vyžaduje evropská směrnice. Cílem směrnice je podle důvodové zprávy reagovat na technologický pokrok v možnostech získávat informace od veřejného sektoru. K tomu má vést jak rozšíření okruhu poskytovaných informací, tak okruhu těch, kteří je musí poskytovat, i vícero způsoby jejich poskytování.

Veřejné podniky předloha vymezuje tak, že jde o společnosti, které vykonávají relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. Jde například o energetické firmy. Předloha by ale zároveň měla zajistit lepší ochranu obchodních společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí.

Lépe chráněny by měly být podle novely rovněž údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát PČR

Go to TOP