Změny zákonů mohou potravinovým bankám přinést navíc 15 000 t potravin

Změny legislativy by mohly umožnit potravinovým bankám v Česku získat ročně více než dvojnásobné množství potravin, než je tomu podle stávajících pravidel. Projekt 365 dní pro potravinové banky připravil návrhy změn zákonů, které by měly mimo jiné omezit plýtvání s potravinami a umožnit jednodušší darování pokrmů.

 

Projekt uvádí, že úprava legislativy podle jeho návrhů může místo stávajících téměř 10 000 tun potravin do potravinových bank přinést až zhruba 25 000 tun ročně. Česká federace potravinových bank už dříve uvedla, že letos by alespoň jednou ročně mohlo potravinovou pomoc potřebovat až 250 000 lidí.

Navrhované úpravy legislativy se týkají například zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, který teď ukládá obchodům s plochou nad 400 metrů čtverečních věnovat nevyhovující nebo neprodejné potraviny neziskovým organizacím, které poskytují potravinovou pomoc. Podle návrhu projektu by měl zákon přímo uvádět, že obchody mají potraviny dávat přímo potravinovým bankám. Cílem je zúžit okruh oprávněných příjemců státních dotací na tuto činnost.

Jeden z návrhů změn se týká zákona č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty a požaduje zrušení odvodu DPH z materiálních darů bankám a rovněž zrušení odvodu DPH z darovaných pokrmů pro jídelny nebo restaurace. Projekt chce také prosadit vyhlášku, která by umožnila zchlazování pokrmů v rámci celé doby jejich použitelnosti, v současnosti mohou být zchlazeny pouze bezprostředně po uvaření, a ne v průběhu jejich výdeje.

Mezi návrhy je rovněž výjimka, která by umožnila příspěvkovým organizacím jako jsou školní nebo nemocniční jídelny darovat nevydané hotové pokrmy, což aktuálně nelze. Cílem projektu je také motivovat výrobce, aby nepoužitelné potraviny méně likvidovali. Podle ředitelky pražské potravinové banky Věry Doušové lze odhadovat, že stále velké množství potravin skončí likvidací. „Zatímco z prodejen svážíme našimi auty do skladů malé množství neprodejných potravin v krabicích od banánů, z jedné prodejny v průměru šest beden, od výrobců, když vyrobí chybnou šarži, dostáváme často kamion, což je 31 palet. Máme asi pět výrobců, kteří s námi v tomto směru spolupracují a jsme za to rádi, ale ptáme se, kam přijdou všechny ostatní nepovedené výrobky, které jsou neprodejné,“ uvedla.

Legislativní úpravy by se mohly týkat i zákona o odpadech a motivací pro větší zapojení výrobců potravin by mohl být dražší poplatek za likvidaci potravinového odpadu.

Mezi zakládající členy projektu 365 dní pro potravinové banky patří Asociace potravinových bank, spolek Zachraň jídlo i některé soukromé společnost jako Liftago nebo Impact Hub.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP