Česko jako jedna z prvních zemí získá z fondů EU peníze na boj s kriminalitou

Na boj se specializovanými formami kriminality, jako je například kyberkriminalita, získá Česká republika z fondů Evropské unie téměř 900 milionů korun (34,9 milionu eur).

Posílení schopnosti vyšetřovat specializované formy kriminality, především na to využije Česko prostředky z Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost, který řídí Ministerstvo vnitra. Hlavním příjemcem bude Policie ČR. Česko je jednou z prvních zemí EU, kterým Evropská komise program v této oblasti schválila.

Celkem 34 894 740 eur, tedy téměř 900 mil. Kč získá Česko ze schváleného Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost. Finanční prostředky pro programové období 2021 až 2027 využije hlavně policie na posílení schopnosti vyšetřovat specializované formy kriminality, jako je např. kriminalita v kyberprostoru. „Zatímco celková kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, kriminalita na internetu výrazně roste. Boj s tímto negativním fenoménem je jednou z priorit našeho předsednictví EU, i proto považuji rychlé schválení našeho programu za skvělou zprávu a ukázku fungující evropské spolupráce,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Mezi další zásadní cíle schváleného operačního programu patří posilování mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti s terorismem a závažnou organizovanou přeshraniční trestnou činností, a to nejen mezi složkami členských států EU, ale i se třetími zeměmi. Část prostředků Česko využije na plnění požadavků souvisejících s úpravou unijních informačních a komunikačních systémů, které mimo jiné povede ke zlepšení sběru, zpracování a výměny dat mezi partnery na evropské úrovni s cílem posílit boj se závažnou trestnou činností.

Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost schválila Evropská komise 25. července 2022. Jde o první ze tří operačních programů, za jejichž řízení je odpovědné Ministerstvo vnitra.

Česko se podle schváleného programu zaměří na zlepšení vytěžování veřejných zdrojů za účelem zvýšení efektivity odhalování trestné činnosti jako je kyberkriminalita, terorismus a extremismus, závažná hospodářská trestná činnost, finanční kriminalita či organizovaný zločin. Prioritou je i posílení forenzních pracovišť, která se zaměřují na vyhledávání nebo zajišťování stop. Podpořeny budou i aktivity pro boj s drogovou kriminalitou.

Kriminalita v Česku klesá, loni policisté zaznamenali 153 233 trestných činů, meziročně o sedm procent méně. Naopak kyberkriminalita však oproti roku 2020 loni stoupla, a to o 1445 na 9518 evidovaných skutků. Mezi nejčastější trestné činy páchané v kyberprostoru patří majetkové trestné činy, nejvíce jde o podvody. Především se v této kategorii vyskytují případy podvodných e-mailových zpráv, pomocí kterých chtějí pachatelé vylákat osobní či citlivé údaje od adresátů. O 45 procent také loni stoupl počet případů hackingu, což je zejména neoprávněný přístup k počítačovému systému. Podle policie lze předpokládat, že trestných činů v internetovém prostředí bude nadále přibývat.


Zdroj: mvcr.cz; ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP