Prezident republiky podepsal dva zákony, reagují na evropskou legislativu

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 27. července 2022 dva zákony, které navazují na unijní právní předpisy.

Prvním je zákon ze dne 20. července 2022, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. Zákon má nabýt účinnosti dnem po svém vyhlášení ve sbírce.

Díky němu se Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) stane takzvaným vnitrostátním orgánem certifikace v kybernetické bezpečnosti. Bude vydávat certifikáty osvědčující, že takto označené produkty, služby a procesy splňují stanovené bezpečnostní požadavky, pokud jde o ochranu dostupnosti, důvěrnosti a integrity.

Novela zavádí do českého práva pravidla z unijního aktu o kybernetické bezpečnosti, který posílil pozici Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Hlavní změnou je systém certifikací v kybernetické bezpečnosti. Jejich smyslem je podle předkladatelů zvýšení důvěry v produkty a služby v kyberprostoru. Certifikace, která je platná v celé EU, bude dobrovolná. Pro firmy, které chtějí působit na unijním trhu i mimo něj, se tak otevírá možnost deklarovat zaručenou bezpečnost svých produktů. To by mohla být konkurenční výhoda.

NÚKIB bude dohlížet na pravidla zahrnutá v evropských systémech certifikace kybernetické bezpečnosti a tato pravidla vymáhat. Bude také například pomáhat vnitrostátním subjektům akreditace a řešit stížnosti podané v souvislosti s evropskými certifikáty kybernetické bezpečnosti.

Druhým je zákon ze dne 20. července 2022 o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin). Zákon má nabýt účinnost 15 dní po svém vyhlášení.

Regulace zpřístupňování a držení zneužitelných chemikálií byla přijata v návaznosti na předpisy EU, které byly reakcí na teroristické útoky v evropských městech, při nichž byly použity improvizované výbušniny. Za porušení zákona bude hrozit až milionová pokuta. Přestupky budou projednávat báňské úřady, případně Česká obchodní inspekce.

Běžní lidé budou mít podle zákona zakázáno vlastnit nebo si opatřit chemikálie, které lze zneužít k přípravě výbušnin, si řadoví občané budou moci nově opatřit pouze v nízkých koncentracích. Budou si také moci případně pořídit nezneužitelné alternativy.

Omezení se nebudou týkat podnikatelů a firem, které obchodují s chemickými látkami, resp. je využívají k pěstování zemědělských plodin. Vztahovat se bude naopak na firmy, které koncentrovanější chemikálie, například peroxid vodíku, dosud používaly třeba pro úpravy vody v bazénu jako zaměstnaneckému benefitu.

Zdroj: hrad.cz; ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP