Ministr spravedlnosti se shodl se soudci – platy příští rok porostou dle zákona

Tématy pravidelné porady ministra spravedlnosti s předsedy krajských, vyšších a nejvyšších soudů, která se uskutečnila 27. července, byly systemizace na rok 2023, platy ústavních činitelů a rozpočet. Jednání se jako první premiér v historii ČR zúčastnil i prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

 

Předseda vlády mj. ocenil přístup ministra spravedlnosti za diskusi, kterou s vedením justice vede a poděkoval, že důvěra v postavení soudů v očích veřejnosti roste. „Naším společným úkolem je, aby lidé v ČR měli jistotu, že žijí v právním státě, kde se všem měří stejně. Vím, že ne všichni občané tento pocit sdílejí. Můžeme-li něco udělat, abychom to zlepšili, pojďme to udělat. Pevný a stabilní právní systém je zárukou dlouhodobé prosperity ČR a důvěry občanů ve stát a jeho představitele,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., (na snímku vpravo) náměstci a poradce pro oblast justice JUDr. Jaroslav Bureš (na snímku vpravo) na podobných poradách řeší aktuální otázky týkající se soudů.

Shoda s přehttps://justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=novym-poradcem-ministra-spravedlnosti-se-stal-judr-jaroslav-buresdsedy panovala na tom, že cílem v současné době není zvyšování počtu soudců, ale především odborného aparátu a zlepšení jeho odměňování. K posílení administrativních pracovníků by mělo dojít především na nejzatíženějších úsecích, kde se dá v následujícím období očekávat nárůst agendy, např. v insolvenční agendě na soudech druhého stupně.

To považuje za hlavní cíle také předseda Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra. „To bylo opravdu těžiště debaty,“ řekl JUDr. Vávra. Podle něj nyní dostávají administrativní pracovníci na soudech měsíčně o 10 000 korun méně než na obdobných pozicích ve státní správě. S ministerstvem se shodli na tom, že je potřeba to vyřešit. Bude ale asi záležet na ekonomické situaci.

Představitelé justice se shodli také na tom, že platy všech ústavních činitelů by od příštího roku měly dosáhnout zákonem předpokládané výše. Nemělo by tedy už dojít k jejich dalšímu „zmrazení“.

Výše platu politiků, soudců a státních zástupců se odvozuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Od ledna se platové základny politiků, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Novela je od února opět snížila. U soudců klesla ze 106 986 korun na 100 872 korun. Vláda očekávala, že díky tomu ušetří 600 milionů korun.

Řada kritiků od počátku považovala zmrazení za protiústavní, zejména s odkazem na judikaturu Ústavního soudu, který opakovaně formuloval názor, že materiální zabezpečení patří ke garancím soudcovské nezávislosti. Proto podle nich vláda nemůže s platy soudců zacházet zcela volně a podle aktuálních rozpočtových potřeb. Na druhou stranu, některé zásahy do platů soud uznal jako možné a důvodné, například po ničivých povodních. Letošním zmrazením soudcovských platů se ÚS začal zabývat v červnu.

Během jednání s předsedy soudů potvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek, že resort by chtěl zadal personální audit justice. „Po vzoru Německa by ho měla udělat externí renomovaná auditorská společnost. Výsledky by mohly mít váhu jak v rámci justice, tak u dalšího politického vyjednávání,“ doplnil ministr Blažek.

Ekonomický náměstek Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M., vedení justice informoval, že ministerstvo v průběhu srpna posílí rozpočet organizačních složek v justici o 200 milionů korun se zaměřením do tří oblastí, a to konkrétně na mandatorní výdaje soudů – tlumočníky, znalce a advokáty ex offo, na bagatelní pohledávky a nárůst cen energií.

Na závěr porady ministr spravedlnosti ocenil přístup a působení Jaroslava Bureše, který jako jeho poradce vede se soudci kontinuální dialog. „Vím, že díky jeho profesionálnímu přístupu a dlouholeté, téměř celoživotní odborné profesní zkušenosti je tím pravým, kdo mi zprostředkuje detailní vhled do problémů, které vás trápí a činností, jež vykonáváte,“ dodal na adresu soudců Pavel Blažek.

Zdroj: justice.cz; ČTK
Foto: MSp

 

 

 

Go to TOP