MV poslalo do připomínkového řízení zákon o bezpečnostních službách

Vytvoření moderního zákonného rámce soukromé bezpečnostní činnosti, posílení vnitřní bezpečnosti, ochranu měkkých cílů, zvýšení profesní kvality zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb a snížení počtu excesů ze strany bezpečnostních pracovníků vůči veřejnosti si klade za cíl návrh zákona o bezpečnostní činnosti podnikajících osob, který Ministerstvo vnitra (MV) odeslalo do připomínkového řízení. Své připomínky k materiálu mohou úřady posílat do 9. srpna 2022.

 

Činnost bezpečnostních služeb v Česku nyní upravuje zejména živnostenský zákon, právní úprava je ale podle navrhovatelů nedostatečná. Živnostenský zákon podle nich upravuje pouze obecné podmínky pro vstup do podnikání, nezabývá se ale bezpečnostní činností například z hlediska bezpečnostních rizik.

„Podnikatelé a jejich zaměstnanci působící v oboru soukromých bezpečnostních služeb se výrazně podílejí na prevenci vzniku protiprávních jednání ve vztahu jak k osobám, tak i k majetku. Z tohoto důvodu přicházejí velmi často do kontaktu s porušováním právních norem a podílejí se na řešení těchto situací,“ vysvětluje Ministerstvo vnitra v předkladu zákona.

Podle předpisu by bylo možné například vykonávat bezpečnostní činnost na základě licence, kterou bude vydávat Ministerstvo vnitra. Licencí bude více druhů, mimo dalšího na ochranu osoby či majetku, službu soukromého detektiva nebo převoz hotovosti. Provozovatel bude moci vykonávat jeden, ale i více druhů činnosti. Licenci bude MV udělovat maximálně na deset let.

Návrh také zavádí podmínky pro udělení licence – fyzická osoba musí být mimo dalšího starší 21 let, bez dluhů a odborně způsobilá, u právnických osob pak zákon podobné podmínky stanovuje například pro členy jejich statutárních orgánů. Další podmínky návrh zavádí pro udělení licence českým a zahraničním obchodním korporacím.

Podle zákona by také měly být provedeny bezpečnostní prověrky všech českých a zahraničních soukromých bezpečnostních služeb, aby byly identifikovány a odstraněny případné problémy. Prověrkou by měly být podle důvodové zprávy například vyloučeni nespolehliví podnikatelé, kteří mají vazby na organizovaný zločin a podnikají v tzv. šedé ekonomice.

Návrh dále zpřesňuje praktický postup lidí, kteří vykonávají jednotlivé druhy bezpečnostní činnosti, doplňuje některé technické povinnosti pro provozovatele a zaměstnance služeb a ukládá provozovatelům omezení ve volnosti uzavírání smluv.

Zákon také zřizuje Radu bezpečnostních služeb jako poradní orgán Ministerstva vnitra. Ta bude mít 15 členů, které jmenuje a odvolává ministr vnitra. Jmenováni budou na šest let, obměňovat se budou po třetinách.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP