MSp odeslalo do připomínkového řízení návrh zákona k redefinici TČ znásilnění

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým dochází k redefinici trestného činu znásilnění. Česká republika se tak přidává k 15 státům, které k tomuto kroku již přistoupily, kdy ke změně ve vymezení tohoto trestného činu (TČ) došlo v Belgii, Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Islandu, Irsku, Kypru, Lucembursku, Maltě, Německu, Řecku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velká Británii.

 

„Návrhem dochází k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby to odpovídalo modernímu pojetí. Opouští se koncept znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku a nově se nahrazuje konceptem nekonsensuálního (nesouhlasného) pohlavního styku. Tuto úpravu zvolilo i Německo, což je stát, který je nám svou právní kulturou velmi blízký,“ uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

Koncept „ne znamená ne“ (čin je spáchán proti vůli oběti) je doplněn o zneužití bezbrannosti zahrnující případy, kdy oběť není schopna z určitého objektivního důvodu (nemoc, duševní porucha, spánek, silná opilost, zdravotní hendikep, disociativní stupor, spoutání, nízký věk aj.) projevit svůj nesouhlas.

Zároveň dochází ke stanovení věkové hranice (12 let), do jejíhož dosažení bude dítě vždy považováno za bezbranné z důvodu nízkého věku. Sexuální praktiky s ním budou vždy trestné jako znásilnění nebo jako sexuální útok a nikoli jako mírněji trestné pohlavní zneužití.

Návrh zákona jsme dnes rozeslali do připomínkového řízení a v návaznosti na uvedené změny provádíme i další nezbytné návazné změny v trestním zákoníku a dalších zákonech odkazujících na vybrané trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Předmětnou problematiku jsme opakovaně projednávali na politické úrovni, včetně jednání podvýboru ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny pro problematiku domácího a sexuálního násilí, a návrh zákona vychází z výsledku těchto debat, za něž kolegyním a kolegům děkuji,“ doplnil náměstek Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

 

Zdroj: justice.cz
Foto. canva.com

Go to TOP