V září startuje tzv. milostivé léto 2, prezident republiky podepsal zákon

Část dlužníků v exekuci opět získá šanci splatit závazky bez úroků či penále, opakování takzvaného milostivého léta bude trvat tři měsíce od září. U části kratších pracovních úvazků se sníží odvody, úleva bude činit pět procent z obvyklého pojistného 24,8 procenta. Prezident Miloš Změna podepsal v pondělí 11. července 2022 zákon ze dne 24. června 2022 o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, a novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Opakování takzvaného milostivého léta umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů u veřejných institucí a státních či polostátních společností. Předloha se týká exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem. Skončit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Bude moci požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exekutor bude muset odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce bude činit 1 815 korun s daní z přidané hodnoty.

První milostivé léto se uskutečnilo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Exekuce se uzavřela, pokud dlužník zaplatil původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Penále, úroky a další poplatky se odpustily. Takto exekutoři podle podkladů k návrhu zákona zastavili zatím 42 000 exekucí. Podle Exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí. Nyní půjde podle iniciátorů zákona o poslední šanci zbavit se tímto způsobem dluhů na řadu let.

 

Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která byla další z podepsaných zákonů, má zaměstnavatele motivovat k širšímu vytváření a nabízení zkrácených úvazků a podpořit obyvatele, kteří jsou na trhu práce zranitelní.

Sleva se bude vztahovat podle novely na úvazky osm až 30 hodin týdně u vymezených skupin zaměstnanců. Patří k nim lidé starší 55 let, rodiče či pěstouni dětí do deseti let, středoškolští a vysokoškolští studenti, nezaměstnaní na rekvalifikaci a lidé se zdravotním postižením mimo chráněný trh práce. Úleva se bude vztahovat i na zaměstnávání lidí mladších 21 let, u nichž nebude podmínkou zkrácený úvazek. Cílem je podpora vstupu zejména absolventů středních škol a učilišť na trh práce.

Zaměstnanec, na kterého by zaměstnavatel žádal úlevu, by si podle novely nesměl vydělat víc než 1,5násobek průměrné mzdy a za hodinu by nesměl mít víc než 1,15násobek průměru. Za měsíc by pracovník nesměl na všechny své úvazky ve firmě odpracovat víc než 138 hodin. Sleva by se neposkytovala při kurzarbeitu a na chráněném trhu práce.

 

Posledním z trojice podepsaných zákonů je novela zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ta odstraňuje dvoukolejnost unijní a národní ochrany označení původu či zeměpisného označení u zemědělských produktů včetně vína a lihovin. Produkty s unijní ochranou budou moci mít v návaznosti na novelu také ochranu mezinárodní. V návaznosti na novelu může mezinárodní ochranu získat označení jako žatecký chmel, pardubický perník nebo třeboňský kapr.

Zákon podle ministra průmyslu a obchodu Ing. Jozefa Síkely odráží skutečnost, že přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označeních z roku 2019 umožňuje získat pro unijně zapsaná označení původu vedle ochrany unijní i ochranu mezinárodní. Česko se k aktu připojilo letos 2. června.

Nositelé práv, kterým byla udělena národní ochrana, se budou muset do 14. září rozhodnout, zdali chtějí tuto ochranu změnit na unijní nebo mezinárodní. Úřad průmyslového vlastnictví je o nutnosti tohoto rozhodnutí již informoval.

 

Zdroj: ČTK, hrad.cz
Foto: canva.com

 

 

 

 

Go to TOP