Majetková oznámení politiků budou přístupná na žádost

Veškerá majetková oznámení politiků budou přístupná v registru Ministerstva spravedlnosti na základě individuální žádosti. Předpokládá to poslanecká novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, která dnes, tedy 1. července 2022, nabývá účinnosti. Předloha reaguje na předloňský verdikt Ústavního soudu. Omezuje také okruh obecních politiků spadajících pod zákon o střetu zájmů i nakládání s údaji uvedenými v majetkových oznámeních.

 

Ústavní soud zrušil před dvěma lety volné nahlížení do centrálního registru pro porušení práva politiků na soukromí. V minulém volebním období Poslanecká sněmovna úpravu nahlížení nestihla projednat a registr nebyl přístupný. V souvislosti s přístupem do registru na základě individuální žádosti nynější předloha upravuje identifikaci žadatele.

Zákon o střetu zájmů, a tím i povinnost podávat přiznání, se přestane vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na neplacené místostarosty nejmenších obcí. Dosavadní data o nich z registru do dvou měsíců zmizí.

Jak uvedlo Ministerstvo spravedlnosti, Oznámení jsou přístupná pouze na základě předchozí individualizované žádosti. Informace získané z oznámení mohou pak být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře.

Dosud se takové omezení vztahuje jen na některé činitele, za jeho porušení hrozí pokuta až 50 000 korun. Protikorupční organizace omezení kritizovaly jako represivní prvek. Poukazují na to, že média se standardně o majetkové poměry vrcholných politiků zajímají a informují o nich.

Ve sněmovně je i širší koaliční novela zákona o střetu zájmů, která ale budí spory zejména kvůli zpřísnění zákazu vlastnictví médií. Novela zejména mění ustanovení, které brání poslancům, senátorům nebo členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se nově vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Podobně tomu má být podle předlohy u společností v případě omezení u veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek, které míří na členy vlády.

Nynější ustanovení o zákazu vlastnictví některých médií a získávání veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek se do zákona o střetu zájmů dostala začátkem roku 2017.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP