Vše o mediaci a jejím využití se dozvíte v programu PF UP Olomouc

Budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – mimo jiné advokátům, podnikovým právníkům, soudcům apod. – je určen ZÁKLADNÍ VÝCVIK V MEDIACI, který na podzim pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vzdělávací program je zaměřený na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech, je jedinečný v tom, že ho jako jediný v ČR poskytuje veřejná univerzita.

 

Absolvent Základního výcviku v mediaci získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v osobním i profesním životě.

Základní, 100hodinový výcvik reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe.

 

Výcvik je rozdělený do ČTYŘ TŘÍDENNÍCH BLOKŮ po 25 hodinách (první blok začíná 20. října, poslední blok končí 26. listopadu) a koná se na PF UP Olomouc:

  1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace
  2. Proces mediace, komunikační techniky
  3. Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora
  4. Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

 

LEKTORSKÝ TÝM

doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D., vysokoškolská učitelka, zapsaná mediátorka, lektorka v oblasti mediace. Je podporovatelkou mediace v ČR a rozvoje profese mediátora, autorkou knih o mediaci a garantkou programu. Má více než dvacetiletou praxi jako mediátorka v civilní i trestní oblasti. V posledních letech se také zaměřuje na zavedení výuky i praktického výkonu mediace na vysokých školách.

RNDr. JIŘÍ PLAMÍNEK, CSc., jeden z prvních českých mediátorů, lektor metod řešení konfliktů a vyjednávání, autor několika knih k dané problematice. V posledních patnácti letech se zaměřuje především na spory mezi firmami a uvnitř nich. Zkušenosti má z oblasti řešení ekologických a komunitních sporů, působil jako mediátor v diplomacii.

PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ, psycholožka, mediátorka, lektorka v oblasti mediace. Zaměřuje se na rodinnou mediaci a řešení sporů v obci (vícestranné spory v oblasti ekologické, dopravní, sociální, soužití národnostních menšin). Je spoluzakladatelka smírčích rad v několika městech ČR, spoluautorka metodiky pro peer-mediaci ve školách.

 

Uzávěrka pro přihlášení: 10. 10. 2022
Cena výcviku: 31 000 Kč, sleva 10 % z ceny kurzu v případě přihlášení dvou a více účastníků ze stejné organizace
Uzávěrka pro platbu. 5. 10. 2022

Elektronické přihlášení ZDE.

 

Více informací ZDE, poskytne je také:

Michaela Šrámková
michaela.sramkova@upol.cz
Tel.: 585 637 507

 

Zdroj: PF UP Olomouc
Foto: canva.com

Go to TOP