V pondělí 22. února si připomínáme Evropský den obětí trestných činů

Dvaadvacátý únor byl vyhlášen Evropským dnem obětí trestných činů. Jeho cílem je nejen připomenout Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii tentýž den v roce 1990, ale zejména zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Kromě jiných subjektů se k Evropskému dni obětí trestných činů připojuje i Probační a mediační služba České republiky.

 

Podle loňských statistik kriminalita na území České republiky během roku 2020 poklesla. Stejně tak i počet obětí trestné činnosti. Přesto Probační a mediační služba minulý rok navázala spolupráci s celkem 4 306 osobami. Pro porovnání, v roce 2019 to bylo 5 071 osob. Určitý pokles lze připsat epidemiologické situaci, faktem ale zůstává, že počet obětí trestných činů, které se obracejí s žádostí o pomoc, má od roku 2016 dlouhodobě klesající tendenci.

„V uplynulém roce sice došlo vlivem pandemie k poklesu kriminality, počet obětí trestné činnosti, se kterými spolupracujeme, se ale stále pohybuje v řádech tisíců osob ročně. Vzhledem k současné situaci, kterou ovlivňuje pandemie, je důležité zmínit také to, že 13 % obětí tvoří zvlášť zranitelné skupiny, jako děti, mládež, senioři, hendikepované osoby, oběti obchodování s lidmi a oběti trestné činnosti proti lidské důstojnosti. V rámci Evropského dne obětí trestných činů tedy chceme připomenout možnost požádat o pomoc pracovníky našich středisek a poraden, kteří jsou připraveni kdykoli podat obětem trestných činů pomocnou ruku,“ vysvětluje ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková.

Minulý rok se pro řadu lidí nesl ve znamení nuceného přesunu nejen pracovního života do online režimu. S tím úzce souvisí také zvýšené riziko kybernetické kriminality a vyšší nároky na zabezpečení informačních technologií. Rizikovou skupinou jsou v tomto směru zejména děti a mladiství, ale i senioři. Ti dohromady představují 10 % z celkového počtu obětí, které se na PMS obrátí. Největší skupinou, s níž PMS spolupracuje, pak zůstávají dospělí ve věku 18–64 let tvořící 90 % obětí.

Probační a mediační služba podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Pomáhá zprostředkovat účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. V současné době má Probační a mediační služba po celé republice celkem 74 poboček.

Další informace naleznete také ZDE.

 

Zdroj: PMS
Foto: PMS

Go to TOP