Francouzský zákon zakáže názvy potravin jako „vegetariánský steak“

Francouzští výrobci potravin nahrazujících maso už nebudou moci pro své výrobky používat názvy jako „vegetariánský steak“ či „veganská klobása“. Od 1. října 2022 jim to zakáže nový zákon.

 

„Nadále nebude možné používat terminologii tradičně spojovanou s masem či rybami pro produkty, které nemají původ v živočišné říši,“ stojí ve francouzském úředním věstníku. Zákon začne platit 1. října 2022, výrobci potravin mají ale čas až do konce roku 2023, aby změnili názvy produktů vyrobených před 1. říjnem.

Již roky připravovaný zákon je podle předsedy meziodborového sdružení pro skot a maso Jeana-Françoise Guiharda „zásadním krokem ve prospěch transparentnosti a informovanosti spotřebitele, jakož i ve prospěch zachování produktového know-how“ masného průmyslu.

Národní federace svazu farmářů požaduje, aby vláda „přinesla spis i do Bruselu“, aby pravidlo platilo na celounijní úrovni a nevztahovalo se jen na produkty vyrobené ve Francii, jak tomu bude nyní.

Francouzská Národní observatoř rostlinných potravin naopak uvedla, že zákon „staví Francii do konzervativní pozice“„proti proudu evropského řešení současných problémů“.

Na úrovni EU výrobci mohou svým rostlinným produktům dávat názvy tradičně spojované s masem. Výjimkou jsou ale produkty na bázi živočišného mléka, například jogurty či sýry; jejich rostlinné náhražky v názvu nesmí obsahovat tradiční pojmenování živočišných produktů.

 

Na informaci o francouzském zákoně reagovala Potravinářská komora ČR – ta apeluje na vládu, aby přijala v ČR nařízení francouzské vlády. Přijetí takového nařízení v ČR by podle potravinářů přispělo k ochraně zájmů a zdraví spotřebitelů.

Podle komory je v souvislosti s rostlinnými alternativami živočišných produktů v českém veřejném prostoru řada klamavých sdělení. „Současný rozvoj trhu s alternativami tradičních potravin začíná významně ovlivňovat vnímání potravin živočišného původu jako nezdravé, neetické a ohrožující životní prostředí,“ uvedla mluvčí Potravinářské komory Helena Kavanová.

Výrobci alternativ masných výrobků využívají podle Potravinářské komory ČR toho, že jejich výrobky jsou často svými senzorickými vlastnostmi podobné výrobkům z živočišné výroby a vzbuzují dojem, že mají srovnatelnou výživovou hodnotu nebo menší uhlíkovou stopu, což ale v řadě případů není pravda.

„Imitace živočišných výrobků svými názvy mohou zákazníka evokovat, že mají stejné smyslové a nutriční vlastnosti jako skutečné živočišné výrobky. Tímto dochází ke klamání a poškozování spotřebitele. Celý sektor není nijak regulovaný a vzhledem ke skutečnosti, že se ve většině případů jedná o vysoce zpracované potraviny, jsou mezi jednotlivými produkty i významné rozdíly v kvalitě,“ stojí v prohlášení komory.

Upozorňuje také na to, že v EU je povolené označovat rostlinné produkty názvy tradičně užívanými pro maso s výjimkou produktů z živočišného mléka. Rostlinné produkty se tedy nemohou označovat jako jogurt nebo sýr.

Komora uvádí, že není odpůrcem alternativních směrů ve výživě a podporuje posun potravinářství k udržitelnějším praktikám, zároveň ale žádá, aby takový posun byl založen na objektivních vědeckých důkazech a pravdivém informování spotřebitelů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP