Trestní právo je moje láska a zábava, říká advokátka Lucie Hrdá

Titul Právník roku 2022 v kategorii PRO BONO a s ním plastiku svatého Yva, patrona všech právnických profesí, a navíc i finanční příspěvek ve výši

Titul Právník roku 2022 v kategorii PRO BONO a s ním plastiku svatého Yva, patrona všech právnických profesí, a navíc i finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč z nadace donátora této kategorie JUDr. Gerhardta Bubníka (na snímku) získala advokátka specializující se na trestní a rodinné právo a na oblast sexualizovaného a domácího násilí JUDr. Lucie Hrdá. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, byla by radši „kdyby stát dělal to, co slíbil a k čemu se zavázal svými vlastními předpisy“, pak by PRO BONO věci vůbec nemusela dělat.

 

Po absolvování Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni spolupracovala Lucie Hrdá s Advokátní kanceláří Felix a spol., s. r. o., později s AK Bělina & Partners, s. r. o., v obou případech jako odbornice na trestní právo. Od roku 2004 se také datuje začátek její spolupráce s Bílým kruhem bezpečí, kde působila jako dobrovolná odborná právní poradkyně.

Problematice domácího a sexualizovaného násilí a ochraně zranitelných obětí trestných činů či stalkingu, a to jak při vlastním poskytování právních služeb, tak i osvětou a medializací, se doktorka Hrdá věnuje zcela nepřehlédnutelným pozitivním způsobem. Její advokátní kancelář AK Hrdá je také jedinou kanceláří v ČR specializovanou na uvedenou problematiku. V řadě složitých a dlouhotrvajících kauz poskytuje doktorka Hrdá postiženým klientům, ale v některých případech i na opačné straně – neprávem nařčeným klientům a klientkám a také některým velmi zranitelným obětem trestné činnosti, jimž odepřel pomoc stát – své právní služby PRO BONO.

 

U příležitosti převzetí ocenění Právník roku 2022 v kategorii PRO BONO poskytla JUDr. Lucie Hrdá Advokátnímu deníku krátký rozhovor:

 

Specializujete se na trestní právo, dlouhodobě se zabýváte oblastí sexualizovaného a domácího násilí, proč jste si zvolila právě tuto oblast práva?

Tahle specializace na mě zbyla. Zjistila jsem, že to nikdo jiný nedělá a neumí a začala jsem se tomu věnovat i v rámci advokacie, nejen v rámci dobrovolnictví pro Bílý kruh bezpečí, kde jsem pracovala od studií. Trestní právo je moje láska a zábava a rodinným právem se živím.

 

Za svou činnost jste před dvěma roky obdržela Cenu Františky Plamínkové, v roce 2021 se stala laureátkou ceny Flamma pro inspirativní právničky. V roce 2021 jste se také dostala na třetí místo v žebříčku nejvýznamnějších advokátek ČR podle časopisu Právní rádce. Nyní přebíráte PRO BONO ocenění v soutěži Právník roku 2022, co pro Vás udělení ceny sv. Yva znamená?

Jsem ráda, že cenu dostávám, ale ráda bych řekla, že kdyby stát dělal to, co slíbil a k čemu se zavázal svými vlastními předpisy, nemusela bych dělat věci pro bono. Já i ostatní advokáti děláme spoustu věcí zadarmo proto, že se nemůžeme dívat na to, jak stát nechává na holičkách lidi, kteří by měli mít (nebo mají, ale je jim to tak nějak k ničemu) nárok na právní pomoc na náklady státu. A vlastně mě to už hodně nebaví a jsem naštvaná, že to tak je.

 

Jste spoluzakladatelkou společnosti Bez trestu, usilující o to, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jak se (ne)trestá v České republice sexualizované a domácí násilí. Vaším cílem je zlepšit vzdělávání soudců ve věcech viktimologie a psychologie. Daří se to?

Myslím, že ano. Udělal se obrovský skok v tom, že se lidé ptají, jak je možné, že existují jednoznačně bagatelizující rozsudky. Společnost to začalo zajímat. A to se také odráží v tom, jak o věci informují média. Což se zase projevuje v tom, jak nad tím přemýšlí alespoň někteří soudci. Je to běh na dlouhou trať, ale jsem ráda, že se ji podařilo alespoň vytyčit.

 

 

Myslíte si, že fakt, že je Vaše práce pravidelně oceňována, přispívá ke zviditelnění uvedené problematiky, a tedy i k nějakému pozitivnímu posunu v této oblasti?

Je vlastně překvapivé, že se někdo z tak malé a rodinné advokátní kanceláře objevuje v různých žebříčcích a dostává ceny. Je to ocenění toho, co dělám, nebo je to proto, že to nikdo jiný nedělá? Snad to první.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

.

 

 

 

 

 

 


Kategorie PRO BONO / Donátor JUDr. Gerhardt Bubník

Cena sv. Yva v kategorii PRO BONO je ocenění za bezplatně poskytované právní služby potřebným. Tato kategorie byla do soutěže zařazena poprvé v roce 2009 a v každém ročníku oceňuje ty právničky a právníky, které a kteří bezplatně pomáhají slabším a zranitelným. V roce 2019 získala kategorie obdivuhodného a trvaného donátora – JUDr. Gerhardta Bubníka. Tento vážený člen advokátního stavu, který v roce 2015 vstoupil do Právnické síně slávy, se rozhodl k naprosto ojedinělému a velkorysému kroku – jako zastánce tradiční etiky své profese si nesmírně váží těch, kteří bez nároku na odměnu pomáhají tam, kde cítí, že je toho velmi zapotřebí, a rozhodl se stát donátorem této kategorie. Na základě uzavřené smlouvy je z jeho nadace vypláceno výherci pro bono kategorie 50 tisíc korun, jako ocenění, že svým etickým výkonem advokacie dělá čest jejímu jménu.

Jako první obdržel ocenění v kategorii PRO BONO roce 2019 zakladatel neziskové organizace PRO BONO aliance Mgr. Vítězslav Dohnal, v loňském dvojročníku se finanční dotace zdvojnásobila a rozdělila mezi dva advokáty – Mgr. Miroslava Kučerku a Mgr. Ondřeje Mánka. V letošním, 17. ročníku soutěže Právník roku 2022 získala ocenění již zmíněná JUDr. Lucie Hrdá.

 

Redakce AD
Foto: Igor Zehl, archiv Lucie Hrdé

 

Go to TOP