Prezident republiky Miloš Zeman podepsal 29. června dalších šest zákonů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 29. června 2022 celkem šest zákonů, které se týkají jednorázového příspěvku na dítě, zjednodušení žádostí o příspěvky na bydlení, stavebních úřadů a většina z nich reaguje na důsledky aktuálního ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

1. Zákon ze dne 23. června 2022, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Fungování Nejvyššího stavebního úřadu a pod ním organizovaných krajských stavebních úřadů, které měly začít fungovat pod státem od poloviny příštího roku a měly nahradit dosavadní obecní stavební úřady, čeká roční odklad. Vládní koalice zatím připravuje věcnou novelu stavebního zákona, která právě vznik Nejvyššího stavebního úřadu zruší a část stavebních úřadů pod obcemi zachovává. O půl roku na 1. ledna 2024 se novelou odkládá digitalizace stavebního řízení, původní termín není možné podle ministerstva pro místní rozvoj stihnout.


2. Zákon ze dne 24. června 2022 o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaném invazí vojsk Ruské federace.

Podle tohoto zvláštního zákona bude budování dočasných staveb pro ubytování a vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny snazší a rychlejší. Zákon navádí nový pojem nezbytná stavba, která bude dočasná, a to nejvýše na tři roky. Dočasné stavby bude moci stavět stát, jeho příspěvková organizace, obec, kraj, případně jimi zřízená organizace. Mezi možné stavebníky budou patřit i státní podniky nebo státní organizace. Stavby nebudou muset splňovat některé technické požadavky plynoucí z vyhlášek. Zákon má začít platit den po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.

3. Zákon ze dne 24. června 2022, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaném invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaném invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. … /2022 Sb.

Ubytovávání a registraci uprchlíků z Ukrajiny i po skončení nouzového stavu umožní novela takzvaného lex Ukrajina, která také upravuje poskytování dávek běžencům, kteří do Česka přišli kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. Uprchlíci budou moci žádat po půl roce od udělení dočasné ochrany o dávku v částce životního minima. Bude to 4250 korun měsíčně pro dospělé a 3050 korun za měsíc pro děti. O stejnou částku pak mohou žádat ještě dalších pět měsíců.


4. Zákon ze dne 24. června 2022, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaném invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb.

Školy budou moci také v příštím školním roce vytvářet třídy pro uprchlíky z Ukrajiny, pokud pro ně nebudou mít místa v běžných třídách. Norma má připravit české školy na pokračující pobyt uprchlíků z Ukrajiny v důsledku ruské invaze. O děti a mládež v ukrajinských třídách se podle novely budou moci nadále starat pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Budou ale muset vyučovat podle českých vzdělávacích programů. Novela má také ministerstvu umožnit v příštím roce pro uprchlíky opět mimořádně upravit termíny a podmínky pro přijímání do škol a ukončování vzdělávání. Platit by měla do konce srpna 2023.


5. Zákon ze dne 24. června 2022 o jednorázovém příspěvku na dítě.

Rodiny, jejichž loňské příjmy nepřevýšily jeden milion korun hrubého, budou dostávat od srpna jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let věku. Dávkou chce kabinet zmírnit dopady zdražování na rodiny. Domácnosti s přídavky na děti získají podporu automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Nárok na dávku bude mít podle podkladů zhruba 1,56 milionu z celkem asi 2,1 milionu dětí.


6.
Zákon ze dne 29. června 2022, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla u příspěvku na bydlení budou od července jednodušší. Úpravy nastanou také v čerpání rodičovského příspěvku a v pravidlech vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci. Příjemci příspěvku na bydlení budou dokládat příjmy a výdaje jednou za půl roku, nikoli každého čtvrt roku jako doposud. Úřady budou dávku přiznávat na dobu neurčitou a lidé o ni nebudou muset žádat každý rok znovu. Rodiče s nízkými výdělky si budou moci podle novely zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10 000 korun na 13 000 korun.


Zdroj: ČTK+ hrad.cz
Foto: canva.com

 

Go to TOP