Lidé se zkušeností z výkonu trestu pomohou k integraci dalším

Nezisková organizace RUBIKON Centrum rozšiřuje své aktivity na podporu integrace lidí s trestní minulostí o další oblast. Nový projekt „Na našem hlase záleží“ je zaměřený na zapojení lidí s žitou zkušeností z výkonu trestu do tvorby politik a prosazování systémových změn ve vězeňství a trestní justici. V rámci projektu již proběhl úvodní seminář pro odborníky a workshop po pracovníky RUBIKON Centra, které vedl Johan Lothe z norské partnerské organizace Wayback. V úterý 28. 6. byl projekt představen na 9. ročníku Kriminologických dnů v Ostravě.

Česká republika má 5. nejvyšší míru uvěznění v Evropské unii. Mnoho odsouzených se po propuštění nedokáže úspěšně začlenit do společnosti a brání jim v tom také řada systémových překážek. „Žitá zkušenost našich klientů, kteří už mají od své trestní minulosti dostatečný odstup, může přinést novou perspektivu a přispět k efektivnějšímu nastavení systému integrace osob po výkonu trestu. Zapojování osob s žitou zkušeností se v ČR osvědčilo v řadě oborů a dobrá praxe ze zahraničí nás povzbuzuje v tom, že ani oblast trestní justice není výjimkou.“ říká Mgr. Jana Smiggels Kavková, garantka projektu RUBIKON Centra.

Projekt čerpá inspiraci z dobré praxe norské organizace Wayback tvořené výhradně lidmi s žitou zkušeností z výkonu trestu. Působí jak v oblasti přímé podpory klientů ve věznicích i na svobodě, tak v ovlivňování politik ve vězeňství a trestní justici.  „Lidé s trestní minulostí disponují unikátní expertízou založenou na žité zkušenosti, která může být velmi užitečným doplňkem znalostí odborníků. Když budete chtít přejít na lyžích Grónsko, poradíte se s někým, kdo už tam předtím byl,“ tvrdí Johan Lothe, výkonný ředitel Wayback.

Do aktivit projektu se zapojí i pan Michal, bývalý klient a současný peer mentor RUBIKON Centra. „Zkušenosti jsou nepřenositelné a je potřeba poslouchat i ty, pro které je služba určena,“ je přesvědčený pan Michal, který je zároveň členem pracovní skupiny Pachatelé při Magistrátu města Ostravy.

Ve sdílení dobré praxe a šíření výstupů projektu hraje významnou úlohu také partnerství s Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a spolupráce na osvětových aktivitách platformy Yellow Ribbon Run.

Zdroj: rubikoncentrum.cz
Foto: rubikoncentrum.cz

Go to TOP