Sportovní hry české advokacie letos v Nymburce oslaví již čtvrtstoletí

Česká advokátní komora pokračuje v pořádání úspěšné společenské sportovní akce a dovoluje si advokátky, advokáty a jejich rodinné příslušníky co nejsrdečněji pozvat na JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK SPORTOVNÍCH HER ČESKÉ ADVOKACIE zaměřených na sport, relaxaci a společenské setkávání.

 

Sportovní hry se budou konat v areálu střediska vrcholového sportu v přírodním prostředí anglického parku města Nymburk. V případě nepříznivého počasí se mohou všechny sportovní akce uskutečnit v prostorných halách.


Doba konání: od 30. 9. 2022 (pátek) – příjezd od 14 hodin, do 2. 10. 2022 (neděle) – odjezd do 12 hodin.

Účastníci: advokátky, advokáti, pracovníci advokacie a rodinní příslušníci v předpokládaném počtu 150 až 230 osob do naplnění ubytovací kapacity.

Program sportovních soutěží: Mezi jednotlivými advokátními seskupeními bude tradičně organizována soutěž ve volejbalu smíšených družstev (v každém družstvu nejméně dvě ženy).
Pro usnadnění a urychlení organizace by organizátoři uvítali, kdyby účastníci přihlašovali již celá družstva anebo si je vytvořili hned po příjezdu na místě samém.

Kromě toho je možnost individuálního sportování ve stolním tenisu, tenisu, nohejbalu, minigolfu, atletice, plavání a posilování se saunou a soláriem. Je též možno domluvit se v případě příznivého počasí na zápase v malé kopané.

Budou vítáni i ti, kteří chtějí pouze své přátele povzbudit a budou mít zájem o prohlídku areálu města Nymburk, přičemž mohou využít krytého plaveckého bazénu, sauny, solária a relaxačního centra.

K dispozici je restaurace, připraven je společenský večer s vyhlášením výsledků a hudbou i tancem.

Ubytování: Hotelového typu v jedno až třílůžkových pokojích se sprchou a toaletou.

Náklady: Účastnický poplatek za osobu činí 1 800 Kč (děti do 12 let 800 Kč, děti do 2 let zdarma) a zahrnuje ubytování, snídaně, obědy, večeře a nájem sportovního areálu.

Přihlášky: S ohledem na omezenou kapacitu na straně jedné a na nezbytnost naplnit požadovanou účast na straně druhé, prosíme o zasílání závazných přihlášek na e-mailovou adresu: hospodarsky@cak.cz nejpozději do 9. září 2022, spolu se zaplacením účastnického poplatku na účet č. 12432011/0100, variabilní symbol 2022, konstantní symbol 0308.

Odhlášení: Zašlete též na adresu hospodarsky@cak.cz. Pokud bude odhlášení doručeno nejpozději do 18. září 2022 (včetně), účastnický poplatek se v plné výši vrací. Po tomto termínu již není možné (vzhledem k rezervaci pokojů a nemožnosti je znovu obsadit) účastnický poplatek vrátit.


Po 19. září 2022 bude Vaše přihláška písemně potvrzena s podrobnější informací. V případě, že by plánovaná akce byla odvolána pro nedostatečný zájem nebo z jiných důvodů znemožňujících konání akce, bude účastnický poplatek vrácen.


Zdroj: ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP