NSS: Při rozhodování o komunikacích nejde jen o auta, ale i o chodce

Při rozhodování o veřejně přístupných komunikacích nelze myslet jen na automobilisty, ale je třeba myslet i na chodce, cyklisty a jejich bezpečnost. Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti obce Hrazany na Písecku ve sporu kvůli zatarasené lesní cestě oborou Pekárkův mlýn od zážitkového parku Zeměráj směrem na Klisinec. Krajský soud v Českých Budějovicích původně rozhodl, že lesní cesta není veřejně přístupnou účelovou komunikací, protože lze alternativně použít o něco delší trasu po silnici. Co je pro řidiče aut zanedbatelné zdržení, může být pro chodce a cyklisty podstatný rozdíl, zdůraznil NSS ve svém rozsudku 10 As 99/2022 – 56 dostupném na úřední desce.

 

„Již jen na základě obecné zkušenosti přece platí, že cesta po silnici je pro děti či seniory nesrovnatelně nebezpečnější než cesta lesní oborou. Zde je nadto cesta po silnici o cca 1,5 km delší, což je nic pro motoristu, pro staršího cyklistu, a zvláště pak pro chodce, však jde o významnou vzdálenost, zvyšující nejen diskomfort, ale především násobící nebezpečí, které vyvěrá z provozu na silnici,“ rozhodl NSS.

Spor se vleče několik let. V červnu 2018 vydal Městský úřad v Milevsku rozhodnutí, podle kterého měli majitelé obory odstranit překážky znemožňující průchod po cestě. Šlo o kmeny stromů, několik ocelových sítí, stromky vysoké zhruba 2,5 metrů a také příkop. Jihočeský krajský úřad ale rozhodnutí změnil – dospěl k závěru, že lesní cesta nesplňuje podmínku nutné komunikační potřeby, protože existuje alternativní trasa. Nejde prý tedy o veřejně přístupnou účelovou komunikací a nelze nařídit odstranění překážek.

Obec Hrazany podala žalobu ke krajskému soudu, uspěla však až s kasační stížností. NSS v rozhodnutí cituje verdikt prvorepublikového správního soudu v podobné kauze. Píše se v něm, že při posuzování nutnosti určité cesty „nerozhodujeť jedině její délka, nýbrž záleží i na jiných okolnostech, padajících na váhu pro úsudek, proč se cesty té užívá“. V případě sporné cesty u Hrazan krajský soud podle NSS některé podstatné okolnosti nezohlednil. Zejména šlo o bezpečnost alternativní trasy a její využitelnost pro chodce a cyklisty.

Zrušený rozsudek podle NSS „uvažuje jen o motoristech, kterým se skutečně v důsledku uzavření obory žádné příkoří neděje“. „Ovšem pro cyklisty a zejména pro pěší již jen prodloužení cesty o bezmála půldruhého kilometru představuje znatelný zásah do jejich pohybu v dané lokalitě,“ stojí v rozhodnutí.

NSS zrušil rozhodnutí krajského soudu i krajského úřadu. Pokud se neobjeví nové důkazy, krajský úřad nyní musí zamítnout odvolání vlastníků pozemků proti původnímu rozhodnutí Městského úřadu v Milevsku. Znamenalo by to zpřístupnění cesty.

Nedávno Ústavní soud rozhodl, že zákon o myslivosti neumožňuje plošně a natrvalo uzavírat obory pro veřejnost. Usnesení ÚS se týkalo obory Jelenice na Opavsku.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP