Ústavní právník profesor V. Balaš bude jmenován novým ministrem školství

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenuje ministrem školství poslance a ústavního právníka prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc. Dnes, 28. června, se s ním sejde. Profesor Balaš nahradí dosavadního šéfa školství Mgr. Petra Gazdíka, který k 30. červnu odstoupí kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem z kauzy Dozimetr.

 

Profesor Balaš už v pondělí absolvoval jednání s premiérem, který kandidáta označil za zkušeného právníka, jenž se zabývá otázkami mezinárodního práva s ekonomickými aspekty a který má díky svému působení na vysokých školách zkušenosti se vzděláváním a výzkumem. Má podle něj tedy všechny předpoklady, aby funkci ministra školství vykonával.

Jednou z priorit nového ministra by měla být změna rámcových vzdělávacích programů a taková úprava vzdělávacího systému, aby se děti „dozvídaly méně faktů, ale měly více dovedností a schopností svoje znalosti použít“.

Nový ministr by chtěl v reformě školství navázat na práci svého předchůdce Ing. Roberta Plagy, Ph.D. Posun od memorování ke školství zaměřenému na dovednosti je podle něj správnou cestou. Za krátkodobý cíl označil mimo jiné zvýšení množství peněz určených na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také přeplněností středních škol.

 

 

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Vladimír Balaš *1959 je český právník a vysokoškolský učitel, od října 2021 poslanec Poslanecké sněmovny PČR. Zabývá se ústavním právem a mezinárodním právem veřejným.

V současné době vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dříve působil na Policejní akademii České republiky v Praze a Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde byl v letech 1993–1999 děkanem. Působil též jako ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Zabývá se mezinárodním právem veřejným a srovnávacím právem ústavním. Je členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu a členem panelu rozhodců ICSID. Jako právní zástupce a rozhodce se zabývá řešením obchodních sporů a mezinárodních obchodních sporů. Od roku 2017 je místopředsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Ani v politice není nováčkem, již v roce 1994 byl v komunálních volbách zvolen jako nestraník za ODS do Zastupitelstva města Plzně. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021 kandidoval jako člen hnutí STAN a vlivem preferenčních hlasů nakonec skončil třetí a byl tak zvolen poslancem.

Zdroj: ČTK
Foto: stan.cz; ČAK

Go to TOP