NS: Zákoník práce chrání zaměstnance, i když má smlouvu podle cizího práva

Zákoník práce chrání zahraniční pracovníky v Česku i za situace, kdy je smlouva se zaměstnavatelem po vzájemné dohodě uzavřená podle práva jiného státu. Velký senát Nejvyššího soudu zamítl dovolání americké rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), která působí v Praze a smlouvy se zaměstnanci dlouhodobě uzavírala podle práva Spojených států amerických a federálního distriktu hlavního města Washingtonu. Nejvyšší soud rozhodnutí dočasně zpřístupnil na úřední desce.

 

Velký senát NS dospěl k závěru, že při rozvázání pracovního poměru nesmí být zaměstnanec v důsledku volby „rozhodného práva“ podle Římské úmluvy zbaven ochrany, kterou mu poskytují kogentní, tedy závazná ustanovení českého zákoníku práce. Jde zejména o obsahové náležitosti výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a stanovené výpovědní důvody. České právo klade na zdůvodnění výpovědi vyšší nároky než to americké.

Justice se konkrétně zabývala případem cizince, který z Prahy pracoval pro Radio Farda, íránskou pobočku RFE/RL. V roce 2019 dostal výpověď, a to kvůli údajnému znevážení nadřízeného a rozesílání hromadných e-mailů. Rádio v tom spatřovalo porušení zásad společnosti. U Obvodního soudu pro Prahu 10 se muž domáhal určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru.

Se žalobou novinář zprvu neuspěl. Po zásahu odvolacího Městského soudu v Praze však obvodní soud žalobě vyhověl. Aplikoval český zákoník práce a uvedl, že výpověď je velmi neurčitá a obecná a že sporný hromadný e-mail nelze považovat za natolik závažné porušení povinnosti, aby odůvodňoval rozvázání pracovního poměru. Poté verdikt potvrdil městský soud, následovalo dovolání k nejvyšší instanci, kde se kauzou kvůli odchýlení od staršího verdiktu z roku 2008 zabýval velký senát civilního kolegia.

Nejvyšší soud nakonec dovolání dílem odmítl, dílem zamítl. Poukázal na to, že americké právo umožňuje zaměstnavateli dát pracovníkovi výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, poskytuje tedy zaměstnanci nižší standard ochrany při rozvázání pracovního poměru. Za daných okolností je tedy v případě práce vykonávané v Česku zapotřebí uplatnit české právo, které definuje důvody výpovědi a vyžaduje vždy jejich konkretizaci.

RFE/RL vysílá podle svého webu ve 27 jazycích a 23 zemích. Usiluje o prosazování demokratických hodnot a lidských práv v zemích, kde svobodná média čelí omezením anebo tam vůbec nemohou působit.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP